Nieuws

Hoe voorkomen we trillingen bij cirkelmaaien?

fedecom

Ondanks aandacht voor verbeterde arbo en techniek kampen gebruikers van cirkelmaaimachines nog met lichaamstrillingen.

Uit onderzoek van ‘groene’ branchevereniging VHG, FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen blijkt dat berijders van cirkelmaaimachines nog aan te veel lichaamstrillingen blootgesteld worden tijdens hun werk. Het rapport is op 16 januari jl. gepresenteerd aan Fedecom én de fabrikanten en importeurs in Nederland. Overigens blijkt na het eerste onderzoek van acht jaar geleden al veel verbeterd te zijn. Fedecom kan zich vinden in de aanbevelingen.

Cijfers en feiten

Uit inventarisatie blijkt dat het maaien zelf zo’n 63% van de totale werkdag van bijna 9 uur exclusief pauzes vraagt. Het aandeel van transport bedraagt respectievelijk 13% en 8%. Overige taken waarbij geen blootstelling aan lichaamstrillingen is aangenomen bedragen 15%. De zogenaamde actiewaarde wordt, bij normaal rijgedrag, bereikt na 5-6 uur werk. Indien beheerst rijgedrag wordt aangeleerd wordt de actiewaarde na 7-8 uur bereikt.

Conclusies praktijkonderzoek

  • stoelen tonen sterk verbeterde demping in alle richtingen, vooral verticaal;
  • blootstelling voor chauffeur is niet afgenomen; omdat de trillingsblootstelling in horizontale vlak namelijk meeste invloed heeft;
  • door minder onderhoud van plantsoenen ontstaan meer oneffenheden bij maaien;
  • beheerst uitvoeren van maaitaken gaat nauwelijks ten koste van rijsnelheid, maar leidt wel tot minder trillingen.

Aanbevelingen

  • maaimachines moeten trillingstechnisch worden verbeterd, vooral in het horizontale vlak. Let daarbij op de overdracht van verticale cabinetrillingen op de voor-achterwaarts gerichte beweging van de stoel. (onderzoek moet uitwijzen of een effect al bereikt kan worden met relatief eenvoudige maatregelen als dempend opgehangen achterwielen of beter dempende banden achter);
  • instrueer chauffeurs dat beheerste uitvoering van de maaitaken nauwelijks ten koste gaat van de rijsnelheid, terwijl het effect op de trillingsblootstelling aanzienlijk is;
  • eigenaren wordt aanbevolen adequaat onderhoud te plegen aan de plantsoenen om de effenheid van de plantsoenen te verbeteren.
Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten