Hoe krijgen we jongeren enthousiast voor techniek?

Gewoon, door ze uit te nodigen in uw bedrijf!

Is het echt zo eenvoudig? Ja! Kinderen die op school zitten hebben vaak géén idee over hoe techniek in de praktijk eruit ziet. Als ze moeten kiezen voor een opleiding, doen ze dat vaak op basis van hun interesses. Ze hebben geen duidelijk toekomstbeeld over werken in de techniek. Precies dàt kunt u hen laten zien en ervaren door een bedrijfsbezoek, gastles of een presentatie te verzorgen of een snuffelstage voor te stellen.

Het is een kans om te laten zien dat het beroep van monteur interessant en uitdagend is. Monteur in de mobiele- of agrarische techniek betekent werken met high tech machines en technologisch hoogstaande apparatuur. Geen dag is hetzelfde en ontwikkelingen gaan razendsnel. Veel jongeren hebben interesse voor techniek en een carrière hierin. Ze moeten alleen op de juiste manier ‘getriggerd’ worden. Het is aan bedrijven hen op ideeën te brengen en ze op een aansprekende manier te informeren.

Zelf contacten leggen met scholen
Zelf initiatief nemen om leerlingen te bereiken is niet moeilijk. Zo organiseert de Vlaming Groep regelmatig een bedrijfsbezoek voor leerlingen. Bijna altijd levert het een prettige verbazing op bij de leerlingen over de diversiteit aan technieken die zij te zien krijgen. Ook bij Van den Broek Mechanisatie en Machinebouw voelen ze zich verantwoordelijk om jonge mensen voorlichting te geven over de praktijk. Zij leggen contacten met scholen in de regio en hopen zo meer bekendheid te geven aan de het vak van monteur. Het credo: laat zien dat er voldoende banen zijn in deze sector, voor nu en voor in de toekomst, en je er goed betaald wordt.

Dynamische en afwisselende praktijk laten zien
Voor docenten in het mbo en decanen in het middelbare onderwijs zijn excursies en bedrijfsbezoeken eveneens passende tools om hun leerlingen te laten zien wat er allemaal mogelijk is in de techniek en hoe dynamisch en afwisselend de praktijk is. Zit er een school bij u in de buurt? Neem contact op met de school en overleg of er belangstelling is voor een bezoek aan uw bedrijf.

Nodig scholen uit
Uiteindelijk is het in uw belang dat jonge mensen kiezen voor een opleiding in de techniek en er voldoende vakkundig personeel beschikbaar blijft. Dat vraagt van bedrijven een investering in tijd maar die betaalt zich op afzienbare termijn weer uit. Laat zien wat u en de branche te bieden hebben en nodig scholen uit!

Tekst: Alinda van Dijk

Please follow and like us:
RSS