Landbouwtechniek

Hoe gaat het met….? Innovatieprojecten precisielandbouw en -mechanisatie

fedecom

In juni 2012 zijn vier projecten gestart binnen het IPC project Precisielandbouw- en mechanisatie. Deze projecten zijn een gezamenlijk initiatief van Fedecom (voorheen COM), CUMELA Nederland en ZLTO. In juni 2014 worden de projecten afgerond. Hoe gaat het nu met de voortgang van de projecten?

Nieuwe methodiek mestbemonstering

“Goed en de resultaten zijn positief” is het antwoord van Teus van Laar op de vraag hoe het IPC project verloopt. Vanuit Veenhuis Machines BV leidt hij samen met B&N Proscan een project, dat wordt ondersteunt vanuit de regeling InnovatiePrestatieContract (IPC). Het project heeft als doel de huidige methodiek van mestbemonstering te vervangen. Wageningen UR is betrokken om deze te valideren. De opstart van het project verliep moeizaam. Na een zoektocht via Canada en Duitsland naar een bruikbaar meetsysteem, bleek de juiste partner zich in Nederland te bevinden. De samenwerking verloopt vlot en de eerste resultaten zijn bemoedigend.

Opbrengst optimaliseren

Bovenstaande geldt ook voor het project van Karel Kennes (De Schalm). Karel heeft een werkwijze voor ogen, waarmee rundveehouders hun opbrengst optimaliseren zonder extra kosten. Om deze werkwijze in de praktijk te toetsen werkt hij samen met projectpartner Jacob van den Borne, een rundveevoorlichter en een bemestingsdeskundige. De betrokken rundveehouder is zeer positief; het rendement van de melkproductie is vergroot en ook het verbouwen van veevoer geoptimaliseerd.

Plaatsspecifieke taakkaarten

Kees Vrolijk, Frans Nouws en Jacob Branderhorst ontwikkelen plaatsspecifieke taakkaarten om de opbrengstpotentie van verschillende gewassen in kaart te brengen. Uniek daarbij is dat niet alleen sensoren worden ingezet en weersinvloeden e.d. worden meegenomen, maar ook het vakmanschap van de akkerbouwer speelt een rol. Het realiseren van de meetopstellingen heeft tot nu toe de meeste inzet gekost. De eerste resultaten zijn beschikbaar, maar de noodzakelijke software nog niet. De ontwikkeling hiervan heeft op dit moment de aandacht.

Gekoppeld machinegebruik

De ontwikkeling van software applicaties om de bedrijfsprocessen te optimaliseren is het doel van het collectief Gekoppeld Machinegebruik. Arnold den Dekker (A. den Dekker & ZN BV) en Frank Nouws (Nouws mechanisatie B.V.) hebben hun wensen in kaart gebracht en wachten op de eerste oplevering. Yves Vos van Aannemersbedrijf Van Wijlen B.V. coördineert een pilot. Vijf medewerkers maken op locatie gebruik van een tablet om direct de gegevens door te geven aan de (financiële) administratie. De volgende stap is om de gegevens ook meteen te verwerken. Er melden zich spontaan medewerkers die ook met de tablet aan de slag willen. Wat je noemt; een geslaagd initiatief.

Please follow and like us:
RSS