Herbezinning mestbeleid

De rijksoverheid wil een fundamentele herbezinning op het mestbeleid en de bijbehorende wettelijke regels. Deze herbezinning vindt plaats in dialoog met partijen uit de samenleving.

Sinds 10 januari jl. is de website online. Hier vindt u de laatste informatie over de Herbezinning, de thema’s en de vier bijeenkomsten in de regio.

Tijdens deze bijeenkomsten vraagt LNV u aan de hand van de thema’s mee te denken over de toekomst van het mestbeleid.
Dus heeft u affiniteit met één van de thema’s? Meldt u zich dan aan voor één van de bijeenkomsten.

1. Kringlooplandbouw: 7 februari
2. Mestmarkt: 28 februari
3. Bodem: 14 maart
4. Technologie: 28 maart

Meedoen aan de dialoog Herbezinning mestbeleid

www.herbezinningmestbeleid.nl

Please follow and like us:
RSS