Nieuws

Heerink: ,,Fusie in daden voor voetlicht brengen’’

fedecom

Gerard Heerink is namens het bestuur van Fedecom het boegbeeld en de vertegenwoordiger van Fedecom. Op verzoek ventileert hij zijn eerste indrukken en globale ambities.

Wie is Gerard Heerink?

,,Ik ben afgestudeerd aan de Landbouwuniversiteit te Wageningen. Daarna heb ik ervaring opgedaan met belangenbehartiging voor en namens leden. Zo heb ik gewerkt als directeur Zakelijke Dienstverlening van ZLTO, managing-director van Coöperative Affairs & Raw Materials van Friesland Foods (later FrieslandCampina).”

Wat is je eerste indruk?

,,In deze eerste weken wil ik mij een goed beeld vormen van de branche. Dat doe ik door persoonlijk kennis te maken met de bestuursleden, ledenraadsleden en leden. Het valt me op dat er heel hard is gewerkt om de fusie tussen de Federatie Agrotechniek en het COM tot stand te brengen. Nu breekt de fase aan om de bedoelingen van de fusie in concrete daden en initiatieven van Fedecom voor het voetlicht te brengen.”

Hoe schets je Fedecom?

,,We hebben het over mechanisatie en techniek. En we hebben het over de unieke combinatie en samenwerking tussen fabrikanten/producenten, importeurs en dealers van machines in de landbouw, veehouderij, tuinbouw, groen en parken, en niet te vergeten industrie & intern transport.

Waar zie je kansen?

,,Er liggen enorme uitdagingen rondom lopende dossiers als voldoende gekwalificeerd personeel, verkeersveiligheid en keuringen. Voor de toekomst worden innovatie (precisielandbouw, duurzaamheid) en internationalisatie (export, internationale productie) van steeds groter belang.”

Hoe kan Fedecom meerwaarde bieden?

,,Natuurlijk speelt concurrentie in de afzet van machines een rol in wat Fedecom wel of niet kan betekenen voor de leden. Objectieve en transparante informatievoorziening over actuele marktontwikkelingen en benchmarking kan de leden helpen bedrijfsvoering en marktpositie verder te verbeteren. Daarin kan Fedecom helpen en faciliteren. Daarbij kan de expertise die Koninklijke Metaalunie in huis heeft nog beter benut worden.”

Wat wil je bereiken met Fedecom?

,,Wat mij betreft is het kerndoel van Fedecom veel tevreden leden. Dat kun je bereiken door randvoorwaarden voor ondernemers te verbeteren, zoals de kwaliteit en kosten van arbeid. Of door informatie en kennis van nieuwe ontwikkelingen beschikbaar te stellen. Onze ambitie is om een toppositie in belangenbehartiging te bezetten. Op dit moment zijn er heel veel initiatieven en activiteiten op zeer uiteenlopende terreinen. Een focus op speerpunten die zichtbaar en herkenbaar zijn voor leden, zie ik als de eerste stap.”

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten