Nieuws

Grote respons op algemene ledenenquête

fedecom

Om meer inzicht te krijgen in de tevredenheid van Fedecom leden over het beleid en de prestaties van Fedecom, is in april een algemene ledenenquête uitgezet. Deze enquête maakt onderdeel uit van het speerpunt ledenloyaliteit en -betrokkenheid.

Hierbij is de stem en de mening van leden onontbeerlijk. In de enquête stonden zeven onderwerpen centraal die de koers van Fedecom bepalen bij het opstellen van het beleid en de werkzaamheden daar omheen.

De online enquête die beschikbaar was tot 10 mei, is maar liefst door ruim 15% van de leden ingevuld. Fedecom is blij met deze goede respons die tegelijkertijd een teken van een forse ledenbetrokkenheid aangeeft. Van de 15% van de leden die de anonieme enquête invulden was 20% importeur, 20% fabrikant en 60% dealer/mechanisatiebedrijf.

Het is te vroeg om uitgebreide conclusies te trekken, maar het stemt Fedecom tevreden dat uit de eerst voorlopige conclusie blijkt dat u onze activiteiten gemiddeld met een 6,9 waardeert. De resultaten worden de komende tijd geanalyseerd en zullen zodra beschikbaar naar u worden teruggekoppeld. Indien u uw contactgegevens hebt ingevuld met het verzoek contact op te nemen, dan zullen wij dat binnenkort doen.

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten