Groentechniek

Groentechniek toont brede focus tijdens ledenvergadering

Op 15 mei jl. hield de afdeling Groentechniek van Fedecom haar ledenvergadering bij IPC Ruimte te Arnhem. De brede en nieuwe thematiek illustreert de professionaliteit van de afdeling.

GroenTechniek Holland – aanbevelingen

Willem Bierema en Jint van Dijk blikten terug op editie 2013 en vooruit op editie 2015. Uit de evaluatie van het evenement in september vorig jaar blijkt dat het basis beursconcept staat. Met de volgende aanbevelingen moet dit concept worden vervolmaakt:

  • meer focus op partnerships
  • meer specifieke bezoekersdoelgroepen (hoveniers, recreatie en semiprofessionals),
  • meer demonstraties
  • verbreding naar exposanten (zaden, meststoffen, gewasbescherming, irrigatie en groen)
  • sturing op financieel resultaat

Kandidaatstelling Stuurgroep GTH

Leden worden opgeroepen om zich kandidaat te stellen voor (een van de) drie vacatures binnen de Stuurgroep van GTH. Streven is dat de stuurgroep een evenwichtige representatie van de afdeling Groentechniek is. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij branchemanager Theo Vulink via vulink@fedecom.nl

Marktstatistieken – actueel invullen vereiste

Marktstatistiek is één van de speerpunten van Fedecom, om als branchevereniging over actuele en zo compleet mogelijke marktdata te kunnen beschikken. Dit is vanzelfsprekend in het belang van onze leden én om hun collectieve belangen te kunnen behartigen. Echter, de discipline om tijdig deze statistieken in te vullen moet absoluut verbeteren.

Duurzaam inkopen – door Koninklijke Ginkel Groep

De heer Wim van Ginkel van Koninklijke Ginkel Groep verzorgde een inleiding over het thema duurzaam inkopen. Vanuit zijn ervaringen gaf Van Ginkel enkele kernboodschappen:

  • acteer proactief, bijdrage overheidsprogramma Duurzaam inkopen “is een farce”;
  • aanbesteden nieuw model o.a. op basis van prijs én plan van aanpak: prijs bepaalt 40% en plan van aanpak 60% van de criteriapunten;
  • labels zijn een maat voor (herkenbare) duurzaamheid;
  • nieuwe expertise is vereist: “een hovenier is een duurzaamheidswerker geworden”

Participatie in ‘green deal’

Fedecom heeft positief gereageerd op een verzoek om te participeren in een ‘green deal’, met als doel minimaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dit is een initiatief van NGF i.s.m. NOC-NSF KNVB, NGA, NVG, BSNC, drinkwaterbedrijven, Provinciale Milieufederaties, CUMELA en optioneel ook UvW, GGD en Stichting Natuur & Milieu.

Lopende dossiers

Leden werden geïnformeerd over de lopende dossiers, waaronder T-rijbewijs, kentekening en rijsnelheid, lichaamstrillingen graszitmaaiers en gewasbescherming en glyfosaat.

Jaarplan 2014 – twee thema’s

Voor de ledenvergadering van afdeling Groentechniek op donderdagochtend 27 november a.s. worden twee thema’s voorbereid: milieuvriendelijke brandstoffen (incl. biodiesel) en originele onderdelen (o.a. in relatie tot techniek, garantie en productaansprakelijkheid). Ter afsluiting verzorgde mevrouw Mascha Smit, manager sales IPC Groene Ruimte, een bedrijfspresentatie en rondleiding in de locatie te Arnhem.

Please follow and like us:
RSS