Landbouwtechniek

Goedkeuringsplicht landbouwvoertuigen m.i.v. 1 januari 2018

Landbouwvoertuigen die vanaf 1 januari 2018 op de Nederlandse markt wordt verkocht én waarmee men op de openbare weg wil rijden dienen te zijn goedgekeurd. Deze goedkeuringsplicht op basis van de Regeling Voertuigen geldt voor landbouw- of bosbouwtrekkers en getrokken voertuigen in de categorieën R (transport) en S (werktuig).

De Europese Verordening 167/2013 betreft de Europese typegoedkeuring voor deze voertuigen en is de basis voor verscherpte eisen met als doel het verbeteren van de integrale veiligheid van het voertuig en van voertuigcombinaties. De kerneisen zijn samen te vatten in de thema’s remmen, maximaal toelaatbare aslasten, maximale breedte, koppeling, onderrijbeveiliging (R) en breedtemarkering.

Tweeleiding remsysteem
Een belangrijke en ingrijpende wijziging betreft de verplichting tot een tweeleiding remsysteem, welke naar keuze hydraulisch of op luchtdruk wordt bediend. Het tweeleiding remsysteem geldt voor trekkers en voor nieuwe getrokken voertuigen met een maximum toelaatbare beladen massa van meer dan 8.000 kg. Bij het kopen van voertuigen na 1 januari 2018 dient men dan ook serieus rekening te houden met het juist én veilig kunnen koppelen van trekker en getrokken voertuig met mogelijk verschillende remsystemen.

Losbreekreminrichting / oplooprem
De losbreekreminrichting dient in geval van het losraken van het getrokken voertuig om deze te remmen. Europa eist een oplooprem voor getrokken voertuigen met een maximum toelaatbare beladen massa van meer 3.500 kg, Nederland staat een oplooprem toe tot een maximum toelaatbare beladen massa van 8.000 kg.

Breedte markering
Getrokken voertuigen met een breedte van meer dan 2,55 meter dienen te worden voorzien van breedte markeringsborden.

Voor nadere technische specificaties verwijst Fedecom naar haar website.
https://www.fedecom.nl/kenniscentrum/wet-en-regelgeving/

Please follow and like us:
RSS