https://www.fedecom.nl/kenniscentrum/dossier-machine-eisen-veiligheid/gepubliceerd-vanuit-fedecom/

Geen overgangstermijn goedkeuringseisen getrokken landbouwvoertuigen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft ons heden bericht dat zij ons verzoek om een overgangstermijn van één jaar betreffende goedkeuringseisen voor getrokken landbouwvoertuigen op basis van de voormalige permanente eisen niet honoreert.

De minister stelt dat op grond van juridische toetsing van de Europese Verordening 167/2013 de goedkeuringsplicht voor landbouwvoertuigen geldt vanaf 1 januari 2018.

Voor landbouwvoertuigen zijn dat voorschriften met als doel het verbeteren van de integrale veiligheid van het voertuig en van voertuigcombinaties. De kernvoorschriften betreffen remmen / 2-leiding remsysteem , maximaal toelaatbare aslasten, maximale breedte, koppeling, scherpe/uitstekende delen, onderrijbeveiliging en breedtemarkering.

Please follow and like us:
RSS