Fysieke en mentale Duurzame Inzetbaarheid

fedecom

Fysieke en mentale Duurzame Inzetbaarheid

Om ook in de toekomst flexibel te blijven en optimaal in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de (arbeids-) markt, wil Fedecom haar leden stimuleren en enthousiasmeren om aan de slag te gaan met de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Hiervoor hebben Fedecom en OOM de handen inéén geslagen en gaan ze met behulp van een ESF subsidie ‘duurzame inzetbaarheid in regio’s en sectoren’ en samen met 15 werkgevers in de groentechniek, landbouwtechniek, veehouderijtechniek, industrie en intern transport en tuinbouwtechniek, een impuls geven aan dit thema.

De eerste reacties van leden zijn positief en de 15 volledig bekostigde plekken zijn voor ruim de helft al ingevuld nog voor we er grote ruchtbaarheid aan hebben gegeven. Voor diegenen die graag ook mee wil doen in dit project is er goed nieuws. Behalve de paar open plekken hebben we inmiddels een tweede project opengesteld in samenwerking met OOM en de Koninklijke Metaalunie. Gezien de urgentie van het thema spelen we met de gedachte ook voor 2018 een 3e traject te starten. Heeft u belangstelling, maak het dan vooral kenbaar.

Onder de noemer ‘DUURZAME INZETBAARHEID’ werken bedrijven, medewerkers en overheid aan praktische oplossingen om mensen op een plezierige, vitale en gezonde manier aan het werk te houden totdat zij de pensioenleeftijd bereiken. Duurzame inzetbaarheid kan een antwoord zijn op ontwikkelingen als vergrijzing en ontgroening van de beroepsbevolking, de toenemende kosten van ziekte en werkloosheid etc..

Duurzame inzetbaarheid staat hoog op de agenda van veel bedrijven. Voor de mechanisatietechniek is er specifiek een aantal grote uitdagingen waarop duurzame inzetbaarheid een antwoord zou kunnen zijn. Denk daarbij aan vraagstukken zoals:

  • Hoe houden we medewerkers vitaal en gezond zodat zij op een productieve en prettige wijze de steeds opschuivende pensioenleeftijd halen?
  • Hoe boeien en binden we talent met ambities om zich verder te blijven ontwikkelen binnen de branches?
  • Hoe zorgen we ervoor dat mensen up-to-date blijven bij de voortschrijdende technologische ontwikkelingen en innovatie binnen onze sectoren/branches?
  • Hoe vinden we oplossingen voor krapte op de arbeidsmarkt en toenemend ZZP-schap binnen bepaalde functieprofielen en voorkomen we uitstroom naar andere branches?
  • Hoe blijven we aantrekkelijk als branches en kunnen we voldoende instroom van jonge mensen garanderen?

Doe mee en profiteer als één van de organisaties, van deze unieke mogelijkheid van Fedecom, OOM en / of Koninklijke Metaalunie. Maak uw bedrijf koploper op het gebied van duurzame inzetbaarheid en wees proactief om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden! Neem voor meer informatie en aanmeldingen contact op met de projectleider: Wim Overeem | overeem@fedecom.nl | M0b +31 (0)6 57 40 15 64

Please follow and like us:
RSS