Landbouwtechniek

Fedecom wil meer snelheid inrichting robuust systeem verkeersveiligheid landbouwmachines

fedecom

De economische en handelstechnische effecten van het nieuwe toelatingsbeleid van landbouwmachines per 1 januari 2018 zijn voor fabrikanten en toeleveranciers fors. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op juridische gronden geweigerd de invoering van een aantal toelatingseisen een jaar uit te stellen. Fedecom roept de minister nu op alsnog het gesprek met de branche aan te gaan teneinde knelpunten op te lossen en meer vaart te maken met een robuust systeem voor de verkeersveiligheid.

De Europese Verordening 167/2013 inzake de goedkeuring van en het markttoezicht op landbouw- en bosbouwvoertuigen in de EU is in principe een stap voorwaarts. De verordening leidt immers tot meer en betere harmonisatie van de toelating van machines in verschillende EU-landen. Fabrikanten en importeurs constateren echter dat implementatie van de regelgeving in Nederland voor de branche een aantal grote knelpunten oplevert, waarvoor Fedecom het Ministerie in eerdere stadia reeds heeft gewaarschuwd.
• Nederland heeft met ingang van 1 januari 2018 de Europese optionele vereisten voor getrokken landbouwwerktuigen 1-op-1 in werking laten treden in Nederland. Veel lidstaten hebben juist een uitzondering voorzien voor goedkeuring van bijv. hydraulische één-leiding-remsystemen.
• Fabrikanten, nationaal én internationaal, hebben voertuigen geproduceerd op basis van de voorheen reguliere zogenaamde permanente eisen in Nederland. Doordat deze vanaf 1 januari 2018 niet meer op de Nederlandse markt mogen worden geplaatst, leidt het tot onverkoopbare voertuigen of ingrijpende (dure) aanpassingen aan met name het remsysteem.
• Specifieke componenten die vereist zijn, blijken niet terstond leverbaar te zijn, zodat tijdige uitlevering, zowel nationaal als internationaal, onmogelijk is.
• De Rijks Dienst voor het Wegverkeer (RDW), de goedkeuringsinstantie, bleek onvoldoende voorbereid te zijn qua kennis en capaciteit, om adequaat én tijdig (voor het voorjaarsseizoen 2018) keuringen uit te voeren.
• In de huidige regelgeving kunnen geen voertuigen worden goedgekeurd met een breedte van >3,00 m, terwijl deze tot 1-1-2018 met een ontheffing toegelaten werden.
• Koppeling van nieuwe getrokken voertuigen met een twee-leiding remsysteem met tractoren met een een-leiding remsysteem, of andersom kan verkeerstechnisch tot gevaarlijke situaties leiden.

De impact van de invoeringsmaatregelen 167/2013 is dan ook zeer groot voor toeleveranciers van getrokken landbouwmaterieel. Daarbij kent de goedkeuringsplicht voor de getrokken landbouwwerktuigen tot op heden geen koppeling met de plicht tot registratie, respectievelijk kentekening. Daardoor ontbreekt een op het voertuig herkenbare waarborg in de vorm van een kentekenplaat dat het voertuig is goedgekeurd.

Fedecom bepleit nogmaals een robuust en praktisch systeem om de verkeerveiligheid van landbouwvoertuigen te waarborgen. Een systeem dat onderstaande onderdelen omvat:
• Goedkeuring voor toelating tot de weg;
• Inschrijving in het centraal register RDW o.b.v. voertuigkenmerken;
• Kentekening;
• Controle technische staat van het voertuig; apk en/of Arbo-plicht.

Een robuust systeem, gebaseerd op wet- en regelgeving, is naar de mening van Fedecom het fundament voor naleving en handhaving. Fedecom dringt daarom aan op een snelle invoering van de kentekening voor alle landbouwvoertuigen die zich op de openbare (rond)wegen begeven.

Please follow and like us:
RSS