Nieuws

Fedecom werkt aan MVO-monitor

fedecom

Steeds vaker krijgen leden van hun afnemers de vraag of, en zo ja, in hoeverre zij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Daarmee is MVO een marketingaspect geworden. Reden voor fedecom om hiermee aan de slag te gaan.

In samenwerking met de Koninklijke Metaalunie wordt de reeds bestaande KMU MVO monitor als basis gebruikt voor het maken van een specifieke, op onze sector, gerichte Fedecom MVO- monitor. Deze moet Fedecomleden in staat stellen om een passend antwoord te geven op vragen van afnemers.

De digitale Fedecom MVO- monitor richt zich op 6 kernthema’s van MVO: milieu, arbeidsomstandigheden, mensenrechten, eerlijk zaken doen, betrokkenheid en eindgebruikersbelangen. U bepaalt zelf vooraf uw ambitieniveau waar u voor wilt gaan. (basis, certificaat of koploper). Aan de hand van het invullen van de per kernthema gerubriceerde vragenlijst krijgt u inzicht waar u als bedrijf staat op MVO- gebied. De conclusies op basis van uw antwoorden worden via een PDF rapportage door de monitor gegenereerd. Vervolgens kunt u zich ook laten certificeren. De Fedecom MVO-monitor sluit vanuit de praktijk van het mkb-metaal aan bij de internationale richtlijn ISO 26000 en vormt daarmee een unieke standaard voor de branche.

De Fedecom MVO- monitor zal naar verwachting eind september in de lucht zijn. Bent u geïnteresseerd in de Fedecom MVO- monitor? Laat het ons alvast weten door een mailtje te sturen naar secretariaat@fedecom.nl. Zodra de Fedecom MVO-monitor in werking is nemen we contact met u op.

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten