Fedecom vraagt zorgvuldige en evenwichtige aanpak stikstofprobleem

fedecom

De stikstof problematiek houdt na de rechterlijke uitspraak de overheid, politiek, samenleving, ondernemers en agrarische sector in zijn greep. Er worden rigoureuze en weinig respectvolle voorstellen voor reductie van de veestapel en de agrarische sector gedaan. De zorg en onrust onder boeren verdienen serieuze aandacht en aanpak van politiek en samenleving.

Het kabinet heeft inmiddels maatregelen genomen en daarop is de reactie van Fedecom: “Fedecom heeft een gemengd gevoel over de maatregelen. Enerzijds kunnen aanvragen weer worden opgestart en is er gebiedsgerichte aanpak met geld voor sanering, anderzijds is Fedecom teleurgesteld over het uitblijven van duidelijkheid over de stikstofruimte op bedrijven, waardoor boeren, groenbeheerders en logistieke dienstverleners op korte termijn nog geen heldere investeringsbeslissingen kunnen nemen en veel projecten nog steeds zullen worden uitgesteld.” 

Fedecom roept de regering op een afweging te maken die maatwerk biedt aan specifieke groepen veehouders en specifieke regio’s nabij Natura 2000 gebieden. Daarbij moet meegewogen worden dat de Nederlandse agrariërs als een van de weinige economische sectoren de afgelopen decennia door vermindering van het aantal koeien en investeringen in innovatieve stalconcepten, mestaanwending en landbewerking een substantiële vermindering van de stikstofemissie hebben bewerkstelligd.

De leden van Fedecom waarvan velen ook wereldwijd nieuwe technieken en machines leveren, ervaren dagelijks hoe professioneel en vooruitstrevend de Nederlandse agrariërs zijn. Daar is Fedecom supertrots op. Het gaat niet alleen om het inkomen van 58.000 boeren en tuinders, maar ook om de werkgelegenheid van ca. 550.000 mensen in de gehele toeleverings- en verwerkingsketens van agro en food bedrijven en de bijdrage aan de Nederlandse handelsbalans met een exportwaarde van ruim 90 miljard euro.

Nederland behoort vanwege klimatologische omstandigheden en de gunstige infrastructuur tot de meest efficiënte plaatsen ter wereld voor agrarische productie. Fedecom is er van overtuigd dat de uitstoot per geleverde kg product (liter melk of kg aardappelen of welk ander product dan ook) in Nederland tot de laagste ter wereld behoort. Dat is het resultaat van jarenlange opbouw van kennis en ervaring van alle spelers in het agrarische netwerk; van onderzoekers, adviseurs, leveranciers, verwerkers, distributeurs tot boeren en tuinders.

Fedecom vindt dat de agrarische sector ook bij moet dragen aan de oplossing van de stikstofproblematiek. Het is zowel uitdaging als opdracht de kringlooplandbouw de komende periode te realiseren; deze biedt perspectieven voor circulariteit van alle bouwstenen van leven op aarde, dus ook van stikstof. Een gebalanceerde oplossing voor het stikstofprobleem is ook van belang voor bouw en infrastructurele werken. Samenwerking tussen stakeholders om actief innovaties op het vlak van kringlooplandbouw te ontwikkelen en toe te passen verdient stimulering.
Onze leden werken dagelijks aan innovatieve technologieën. Fedecom vindt het een uitermate slecht idee om de kip met de gouden eieren te slachten. Het zou beter zijn de kip te laten broeden op nieuwe innovaties voor de Nederlandse en internationale land en tuinbouw.

Please follow and like us:
RSS