Nieuws

Fedecom voor transparantie in onderhoudskosten melkinstallaties

Op uitnodiging van LTO hebben op 1 augustus jl. Fedecom en een afvaardiging van de vakgroep melkveehouderij van LTO een open en constructief gesprek gevoerd over het thema onderhoudskosten melkinstallaties.

Het standpunt van Fedecom is dat voorwaarden en bepalingen van levering, garantie en onderhoud transparant/duidelijk dienen te zijn voor de veehouder. Een nadere analyse van mogelijke knelpunten is wenselijk. Op welke wijze dat dient te geschieden zal medio september aan de orde komen in een vervolggesprek.

In Nieuwe Oogst van 17 augustus jl. is in twee artikelen en in het commentaar uitgebreid aandacht besteed aan het thema onderhoudskosten melkinstallaties. Hierin wordt gesproken over wurgcontracten, verplichte winkelnering, e.d. Ook in andere media is dit thema opgenomen, en zal mogelijk nog een vervolg krijgen.

Fedecom leden herkennen enkele klachten, maar zeker niet in de mate noch de omvang zoals LTO stelt. Fedecom is bereid mee te werken aan een onderzoek om meer feiten op tafel te krijgen. Het standpunt van Fedecom is dat voorwaarden en bepalingen van levering, garantie en onderhoud transparant/duidelijk dienen te zijn voor de veehouder.

Graag werken we samen met LTO aan een nadere analyse en om mogelijke knelpunten op te lossen.

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten