Nieuws

Fedecom start de Fedecom Academy

Fedecom gaat het opleiden en trainen ten behoeve van de branche op een hoger niveau brengen. Daartoe wordt in eigen beheer de opleidingsorganisatie Fedecom Academy ingericht.

Het plan is om de opleidingsprogramma’s voor zowel leerlingen in het praktijkonderwijs als voor de bestaande medewerkers in de mechanisatiebranches sterker te verbinden met de wensen en eisen van de ondernemingen in de branche. Onder het motto “vakmanschap = een leven lang leren” gaat de Fedecom Academy de hoge eisen die de snel veranderende technische ontwikkelingen aan de praktijk stelt, vertalen in toegesneden opleiding- en trainingsprogramma’s. Deze programma’s worden vervolgens bij bestaande (onderwijs)instellingen als PTC+, ROC’s en gespecialiseerde trainingsbureaus “ingekocht”.

Onderdelen Fedecom Academy:
-opleidingsprogramma voor leerlingen van MBO-niveau 3 en 4 (praktische BBL-opleidingen), met centrale blokweken bij PTC+ in Ede.
-na- en bijscholingssprogramma’s voor medewerkers en ondernemers . Gericht op techniek, maar ook op communicatie, sales & marketing, ondernemersvaardigheden en visie & strategieontwikkeling, waaronder de ‘Leergang Ambitieus Ondernemen’
-(praktijk)begeleiding en advisering van ondernemingen en leerlingen bij uitvoering van opleidingsprogramma’s.

Praktijkbegeleiding en advisering
Tegelijkertijd gaat Fedecom de begeleiding van praktijkleerlingen ten behoeve van ondernemingen in de branche oppakken. Deze activiteit wordt momenteel nog door opleidingsadviseurs in dienst van Kenteq uitgevoerd, maar dreigt als gevolg van reorganisatiemaatregelen van de overheid per augustus 2015 te stoppen. Met het voornemen deze activiteit op te starten geeft Fedecom nu duidelijkheid dat deze dienstverlening voor de bedrijven in de branche die praktijkleerlingen een leer-werkplek aanbieden, ook in de toekomst voortgezet wordt. Fedecom verwacht de activiteiten voor het grootste deel uit te kunnen voeren met medewerkers die van Kenteq afkomstig zullen zijn.
De plannen voor de opzet en inrichting van de Fedecom Academy wordt de komende maanden voorbereid en nader uitgewerkt. De bedoeling is rond de jaarwisseling 2014-2015 daadwerkelijk met de Fedecom Academy te starten.

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten