Nieuws

Fedecom pilot praktisch BBL opleidingstraject in september

Het opleidingstraject wordt uitgevoerd door PTC+ uit Ede. Tegelijkertijd wordt door Fedecom nadrukkelijk in overleg getreden met de regionale ROC’s over mogelijke aansluitings- en samenwerkingsmogelijkheden bij dit initiatief.

De markt vraagt om kwaliteit

Door de snelle technologische ontwikkelingen in onze branche worden steeds hogere eisen gesteld aan de personen die erin werkzaam zijn. Dit stelt ook eisen aan de opleidingen. In Nederland wordt er door diverse partijen invulling gegeven aan opleidingen t.b.v. van onze branche. De diversiteit in het aanbod is groot en het risico van onvoldoende kwaliteit is daarmee groot, terwijl dit nu juist één van de vereisten is.

Speerpunten

Fedecom heeft Opleiden en Trainen benoemd als één van de belangrijke speerpunten in haar beleid en visie op onze sector. Fedecom wil op het gebied van Opleiden en Trainen nadrukkelijk haar verantwoordelijkheid nemen en regie gaan voeren. Een projectgroep is in de afgelopen periode druk bezig geweest met het opstellen van een plan rondom dit speerpunt, met als doel:

  • beter gekwalificeerde leerlingen;
  • meer aantallen uit opleidingen;
  • beter gekwalificeerde medewerkers (via bij- en nascholing).

Bewezen succes bedrijfsscholen

Eén van de onderdelen van dit plan is de start van een pilot met een praktisch BBL opleidingstraject op niveau 3 en 4. Dit zal gebeuren bij aanvang van het nieuwe schooljaar in september en de uitvoering wordt gedaan door PTC+ in Ede. De opleiding is sterk gericht op het principe van “learning by doing” en het lesprogramma wordt gegeven in blokweken (8 weken van 5 fulltime dagen per jaar). Een dergelijke invulling van de opleiding is niet nieuw en wordt reeds enkele jaren uitgevoerd voor de zogenaamde merkspecifieke bedrijfsscholen, en met succes. De roep van Fedecom leden om een niet merk-specifieke variant hierop is duidelijk afgegeven. Met de start van deze pilot wordt hieraan door Fedecom gehoor gegeven. Klik hier voor meer informatie Klik hier voor het inschrijfformulier

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten