Fedecom op zoek naar nieuwe voorzitter

Erwin Ros is in november 2020 statutair aftredend als voorzitter van Fedecom, de brancheorganisatie van fabrikanten, importeurs en dealers in machines en techniek t.b.v. agro, groenbeheer en logistiek. De reguliere tweede zittingstermijn van de voorzitter loopt in november a.s. af. Fedecom roept leden op zich kandidaat te stellen of kandidaten aan te dragen voor de boeiende functie van voorzitter van Fedecom. Het voorzitterschap is een mooie uitdaging en een dankbare functie om iets te betekenen voor een branche die sterk in beweging is. De voorzitter van Fedecom vertegenwoordigt een branche met een bruto-omzet van bijna €5,5 miljard en ca. 16.500 medewerkers. Kortom een bedrijfstak die er toe doet en waarvoor het waard is om de belangen te behartigen. De voorzitter heeft een onafhankelijke positie in het bestuur en vervult de rol van vertegenwoordiger namens de 950 leden, bedrijven die werkzaam zijn als fabrikant, importeur of dealer van landbouw-, veehouderij-, tuinbouw- en/of groentechniek en intern transport.

Naast het besturen van de vereniging Fedecom geeft u leiding aan de zakelijke activiteiten en deelnemingen van Fedecom, zoals Fedecom Fairs B.V. die de vakbeurzen organiseert, en Fedecom Keur B.V. die de VA-Keur coördineert. Ook vervult de voorzitter een belangrijke coördinerende rol in de opleidingsactiviteiten die Fedecom in samenwerking met Aeres Tech en diverse ROC’s organiseert.

De voorzitter wordt ondersteund door een klein, maar slagvaardig en deskundig team van medewerkers, die veel werk uit handen van het bestuur en de voorzitter nemen, waardoor zij zich kunnen richten op hun hoofdtaak: besturen.

Voor het profiel met beschrijving van de functie, de gewenste functie-eigenschappen en persoonlijke kenmerken verwijzen wij naar de Profielschets voorzitter Fedecom.

Voor nadere informatie  over de vacature kunt u zich wenden tot het secretariaat van Fedecom: secretariaat@fedecom.nl of 030-6049111. Kandidaten wordt verzocht voor 3 september a.s. hun belangstelling per mail kenbaar te maken bij Gerard Heerink,  directeur van Fedecom: heerink@fedecom.nl of per post: Fedecom t.a.v. G.W.J. Heerink, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

Please follow and like us:
RSS