Fedecom op zoek naar nieuwe voorzitter

fedecom

Erwin Ros Statutair aftredend

Fedecom op zoek naar nieuwe voorzitter
Erwin Rfedecomos is in november 2020 statutair aftredend als voorzitter van Fedecom, de brancheorganisatie van fabrikanten, importeurs en dealers in machines en techniek t.b.v. agro, groenbeheer en logistiek. Het bestuur van Fedecom maakte afgelopen dinsdag tijdens de Jaarvergadering bekend dat de tweede zittingstermijn van de voorzitter in november a.s. afloopt.

Succesvolle initiatieven
Met pijn in het hart zal op de Fedecom Jaarvergadering van 9 februari 2021 afscheid worden genomen van de markante voorman van de organisatie. Het Bestuur en de Ledenraad is Erwin Ros zeer erkentelijk en dankbaar voor zijn gedrevenheid en inzet voor de leden van de brancheorganisatie. Onder zijn leiding is het Tim-initiatief op het terrein van de opleidingen met succes opgepakt en zijn de fusie met Vebit en de oprichting van het keurmerk VA-keur tot stand gebracht. Daarnaast is Erwin Ros de motor van de niet meer weg te denken Fedecom Vakbeurzen AgroTechniek Holland, GroenTechniek Holland en de regionale Vakbeurs AgroTechniek Assen die Fedecom in samenwerking met Libéma heeft opgezet.

Opvolging
Vanwege het vertrek van de huidige voorzitter is Fedecom op zoek naar een opvolger. Het bestuur van Fedecom roept leden op zich kandidaat te stellen of kandidaten aan te dragen voor de boeiende functie van voorzitter van Fedecom. Het voorzitterschap is een mooie uitdaging en een dankbare functie om iets te betekenen voor de branche die sterk in beweging is.

Profiel en informatie
Voor het profiel met beschrijving van de functie, de gewenste functie-eigenschappen en persoonlijke kenmerken klikt u hier. Nadere informatie kan worden verkregen via het secretariaat van Fedecom: secretariaat@fedecom.nl of 030-6049111. Kandidaten wordt verzocht voor 2 april a.s. hun belangstelling per mail kenbaar te maken bij Gerard Heerink,  directeur van Fedecom: heerink@fedecom.nl of per post: Fedecom t.a.v. G.W.J. Heerink, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

Profielschets voorzitter Fedecom

Please follow and like us:
RSS