Nieuws

Fedecom: jaarlijks 250 gediplomeerde monteurs erbij

fedecom

Het primaire doel van Fedecom is dat er jaarlijks 250 gediplomeerde monteurs de branche instromen. Waarvan 175 op niveau 3/3+ en 75 op niveau 4/4+, aansluitend bij het HBO. We beogen de regie te nemen door proactief te sturen op participatie van werkgevers, onderwijsinstellingen, scholingsfondsen en/of andere partijen/middelen die kunnen bijdragen aan het gestelde doel.


De secundaire doelen zijn:

  • de kosten acceptabel houden;
  • de juiste instroom van leerlingen uit VMBO en HAVO;
  • effectief en efficiënt opleiden tot het goede niveau, middels regie op het leren/trainen en de content;
  • imago van de monteur t.b.v. het toetreden; dat wil zeggen voldoende aantrekkelijk zijn voor nieuwe toetreders en huidige medewerkers oftewel vakbekwame   mensen enthousiasmeren én behouden voor de sector.

Schooljaar 2013-2014 en verder
Fedecom bereidt in samenwerking met Koninklijke Metaalunie een projectplan voor ten behoeve van een kwalitatieve verbetering van het leren/trainen (content, docenten en praktijkopleiders), alles gericht op de juiste kennis, kunde, attitude en inzetbaarheid van de leerling-werknemer in het bedrijf.

Het inzetten op gebruik van de scholingspool en innovatiegelden via OOM, alsook het oriënteren op de wijze waarop Mechatrainingen wordt aangesloten op een integraal sectorplan opleiden en trainen, dat wil zeggen monteurs, technici, verkoop, et cetera.

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten