Landbouwtechniek

Fedecom eist een reële overgangstermijn voor het invoeren van nieuwe goedkeuringseisen voor getrokken landbouwvoertuigen

Het invoeren van nieuwe goedkeuringseisen voor getrokken landbouwvoertuigen m.i.v. 1 januari 2018, leidt tot grote problemen in de markt. Fabrikanten hebben voertuigen geproduceerd op basis van de voorheen reguliere zogenaamde permanente eisen. Deze voertuigen mogen vanaf 1 januari 2018 niet meer op de Nederlandse markt worden verkocht. Dit leidt in de keten van fabrikant, importeur en dealer tot onverkoopbare voertuigen of ingrijpende (dure) aanpassingen aan met name het remsysteem. Na inventarisatie blijkt tevens dat goedkeuringsinstanties onvoldoende capaciteit hebben om tijdig (voor het seizoen 2018) keuringen uit te voeren. Fedecom eist van de minister van Infrastructuur en Waterstaat een reële overgangstermijn voor het invoeren van deze nieuwe goedkeuringseisen voor getrokken landbouwvoertuigen.

Getrokken voertuigen op de openbare weg moesten tot 1 januari 2018 voldoen aan de permanente eisen beschreven in hoofdstuk 5 van de Regeling Voertuigen. De Europese Verordening 167/2013 omvat nieuwe voertuigeisen voor landbouw- of bosbouwtrekkers en getrokken voertuigen in de categorieën R (transport) en S (werktuig), met als doel het verbeteren van de integrale veiligheid van het voertuig én van de voertuigcombinatie. De kerneisen zijn samen te vatten in de thema’s remmen, maximaal toelaatbare aslasten, maximale breedte, koppeling, onderrijbeveiliging (R) en breedtemarkering. Met een Europese typegoedkeuring kunnen fabrikanten hun machines in de gehele EU op de markt plaatsen. Een Europese typegoedkeuring voor getrokken landbouwvoertuigen is optioneel en vereist met name betreffende de rem-eisen significante wijzigingen in de constructie. Nederland voert nu een goedkeuringsplicht in voor getrokken landbouwvoertuigen, met voertuigeisen gebaseerd op de EU Verordening die zijn gepubliceerd op 1 juli 2017. Gezien de ingrijpende impact van deze nieuwe regelgeving voor de Nederlandse markt hebben we van de minister van Infrastructuur en Waterstaat schriftelijk geëist dat er (alsnog) een reële overgangstermijn komt. Ook politieke fracties in de Tweede Kamer hebben wij verzocht hun invloed uit te oefenen betreffende dit thema.

Wij hopen u op korte termijn nader te kunnen berichten.

Onderstaand de kernpunten van de voertuigeisen o.b.v. Europese Verordening 167/2013.

Trekkers
. Tweeleiding remsysteem, hydrauliek of lucht
Extra 1-leiding (hydrauliek) systeem kan op nieuwe types worden goedgekeurd t/m 31.12.2019
Extra 1-leiding (hydrauliek) systeem kan op bestaande types worden goedgekeurd t/m 31.12.2020

Getrokken landbouwvoertuigen/aanhangers
. Losbreekreminrichting
. Remvertraging 5 m/s2, maximumconstructiesnelheid meer dan 30 km/u
. Tweeleidingremsysteem
. Remmen op minimaal 2 wielen van iedere as, maximumconstructiesnelheid meer dan 30 km/u
. Automatische last afhankelijke remafstelling
. Oplooprem voertuig categorieën R/S max. toelaatbaar beladen massa ≤ 8.000 kg

Please follow and like us:
RSS