Nieuws

Fedecom Economische Barometer 4e kwartaal 2013

fedecom

De Fedecom Economische Barometer over het 4e kwartaal van 2013 geeft over de hele linie een positief beeld.

De belangrijkste reden hiervoor is de positieve ontwikkeling op de binnenlandse markt van zowel de dealerbedrijven als de fabrikanten en importeurs. Een ontwikkeling die ook in het mkb-metaal zichtbaar is. Voor de dealerbedrijven komt daar nog bij dat de bezetting van de werkplaats in het 4e kwartaal beter was dan in het 3e kwartaal.

De buitenlandse markt gaf dit kwartaal een minder eenduidig beeld. 70% van de fabrikanten en importeurs exporteert. Voor hen geldt dat zij de ontwikkeling van orderpositie buitenland net als het vorige kwartaal overwegend positief beoordelen.

Dit wordt door de 30% van de dealerbedrijven die exporteren, beduidend minder positief beoordeeld. Het bedrijfsresultaat en de winstgevendheid van de bedrijven worden dit kwartaal beter beoordeeld. Dit ondanks het feit dat bijna 10% van de bedrijven hun verkoopprijzen hebben moeten verlagen.

Terwijl in het vorige kwartaal de verschillen tussen de dealerbedrijven en de fabrikanten en importeurs redelijk groot waren, laat de Economische Barometer over het 4e kwartaal zien dat de uitkomsten dichter bij elkaar in de buurt liggen. Het verschil dat er nog wel is tussen beide sectoren wordt veroorzaakt door de positievere beoordeling van de buitenlandse orderpositie door de fabrikanten en importeurs.

Download hier de volledige rapportage

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten