Landbouwtechniek

Fedecom, de nieuwe branchevereniging

fedecom

Fedecom is een feit! Op 25 juni 2013 is de branchevereniging met bijna duizend leden officieel gestart. Ze is ontstaan uit een fusie tussen Centraal Orgaan Mechanisatiebedrijven en Federatie Agrotechniek.

Fedecom is een feit! Op 25 juni 2013 is de branchevereniging met bijna duizend leden officieel gestart. Ze is ontstaan uit een fusie tussen Centraal Orgaan Mechanisatiebedrijven en Federatie Agrotechniek.

Bij Fedecom zitten fabrikanten, importeurs en dealers, allen actief in de mechanisatiebranche, gezamenlijk aan één tafel. De vijf aandachtsgebieden zijn landbouw-, veehouderij-, groen-, tuinbouwtechniek en industrie & intern transport.

Efficiënter samenwerken en optreden

Vanuit een gezamenlijke sectorbrede aanpak kan Fedecom efficiënter en sectorbreed aan één gezamenlijke oplossing werken. Denk aan zaken als opleiding, certificering en beursbeleid, maar ook in de beleids- en lobbyagenda is het essentieel om niet als kleine deelorganisatie te bestaan.

Interne en externe profilering

‘Samen sterk’ is het motto van de nieuwe branchevereniging. Fedecom wil een organisatie zijn voor en door leden, waarbij men zich echt thuis kan voelen. Met de kernwaarden Trots, Ondernemend, Ambitie en Kennis wil de nieuwe brancheorganisatie zich intern en extern profileren. Benieuwd naar het gevoel achter Fedecom? In haar magazine leest u er alles over.

Please follow and like us:
RSS