Groentechniek

Fedecom: chemisch onkruidbeheer later verbieden

fedecom

In juni 2013 heeft de Tweede Kamer besloten tot een verbod van particulier middelengebruik op, per 2015. Nu blijkt dat ook de professionele sector al per november 2015 moet stoppen met toepassingen op verhardingen buiten de landbouw.

Staatssecretaris Mansveld van Landbouw kiest hiermee voor een ambitieuze tijdlijn om chemisch onkruidbeheer te verbieden. Zowel meerdere politieke partijen als ook Cumela en Fedecom pleiten tegen deze versnelde invoering van de regel. Wij zijn van mening dat dit te vroeg is. We zijn niet tegen een verbod, maar 2015 is te vroeg voor leveranciers, onze leden, om hier op in te spelen.

Verbod, met uitzonderingen

Met ingang van november 2017 gaat het verbod ook in voor het professioneel gebruik van alle chemisch onkruidbeheer buiten de landbouw. Naast sport- en recreatieterreinen geldt dit ook voor parken. Een uitzondering geldt echter voor situaties waarin het gebruik technisch onvermijdelijk is. De bestrijding van de eikenprocessierups en de zeer schadelijke Aziatische boktor bijvoorbeeld. Ook voor andere gevallen op een nog gespecificeerde lijst blijft toepassing met handgedragen spuitapparatuur toegestaan.

Risico van ziektes en plagen

De staatssecretaris wil nog niet instemmen met onze lobby om bedrijfsleven en opdrachtgevers voldoende tijd te geven om de omschakeling te maken. Fedecom vreest echter problemen met verschillende ziekten en plagen. Teleurstellend is bijvoorbeeld dat middelen met een laag risico wel gestimuleerd worden voor landbouw, maar niet voor toepassingen buiten de landbouw.

Download hier de brief van staatssecretaris Mansveld aan de Tweede Kamer  

Please follow and like us:
RSS