Groentechniek

Fedecom beslisboom schept duidelijkheid over aanstaande registratie- en kentekenplicht

Met de branchespecifieke beslisboom schept Fedecom voor eens en voor altijd duidelijkheid voor boeren, loonwerkers, overige gebruikers en mechanisatiebedrijven over de aanstaande registratie- en kentekenplicht. Deze geeft in minder dan een minuut een eensluidend antwoord.

Per 1 januari 2021 moeten eigenaren van nieuwe (land)bouwvoertuigen die op de openbare weg rijden hun voertuigen registreren én kentekenen. Maar ook voor eigenaren van bestaande (land)bouwvoertuigen verandert er iets. Welke voertuigen hebben welke verplichting en welke voertuigen zijn vrijgesteld? De nieuwe Fedecom beslisboom schept duidelijkheid. Vanaf deze week is de beslisboom als poster en als flyer te vinden bij elk Fedecom-lid.

Icoontjes en stroomschema
Voertuigcategorie R en S, MMBS, een getrokken werktuig. Het zijn afkortingen en termen die voor sommigen misschien voor zich spreken maar voor de meeste mensen niet direct duidelijk zijn. Zeker als je er niet wekelijks of maandelijks mee te maken hebt. Daarom geeft de Fedecom beslisboom met icoontjes aan welk type voertuig de wetgever precies bedoelt. Want een verkeerde inschatting kan grote gevolgen hebben. De wetswijzigingen maken onderscheid tussen bestaande (land)bouwvoertuigen in gebruik vóór of nieuwe geleverd vanaf 1 januari 2021 wat betreft de kentekenplaatplicht, maximum-constructiesnelheid, rijsnelheid en/of ontheffingsplicht.

Voor (land)bouwvoertuigen die vanaf 1-1-2021 worden geleverd aan gebruikers geldt dat deze geregistreerd en gekentekend moeten zijn. Voor bestaande voertuigen die reeds voor 1-1-2021 in gebruik zijn genomen, geldt tot 2025 een overgangstermijn. Er geldt voor zowel nieuwe als bestaande voertuigen een vrijstelling voor bijzondere categorieën (land)bouwvoertuigen. Naast de registratieplicht gaat de wettelijke maximum rijsnelheid op bepaalde wegen voor (land)bouwvoertuigen omhoog van 25 km/u naar 40 km/u.

Via een stroomschema met korte en duidelijke toelichtingen creëert de beslisboom snel overzicht en duidelijkheid. In één oogopslag is duidelijk of het nieuwe of reeds in gebruik zijnde (land)bouwvoertuig geregistreerd moet worden en of er een kentekenplaat moet worden gemonteerd. En het wordt duidelijk voor welke categorieën voertuigen een vrijstelling of uitzondering geldt. Overigens is een vergelijkbare, overzichtelijke beslisboom voor de APK-plicht gemaakt. Fedecom heeft vanuit haar informatie- en zorgtaak op haar website een speciale pagina gewijd aan de registratie en kentekenen met de beslisbomen, een brochure met alle achtergrondinformatie en een overzicht van alle mogelijke vragen over de veranderingen per 1 januari a.s. (www.fedecom.nl/kenteken)

Gebruik overgangsjaar
Fedecom heeft met andere belangengroepen bereikt dat 2021 een overgangsjaar is. Fedecom adviseert eigenaren van (land)bouwvoertuigen die in gebruik zijn vóór 1 januari 2021, optimaal gebruik te maken van dit overgangsjaar 2021. Volgens directeur Gerard Heerink van Fedecom “biedt het voordelen om:
• de (land)bouwvoertuigen te registreren: in 2021 is er geen technische beoordeling vereist en geldt een speciaal, aantrekkelijk tarief. Registratie voorkomt kostbare administratieve handelingen bij verkoop/export;
• de (land)bouwvoertuigen te voorzien van een kentekenplaat: daarmee is rijden sneller dan 25 km/u legitiem;
• de feitelijke maximumconstructiesnelheid te registreren; bij APK-plichtige voertuigen staan de kosten niet in verhouding tot eventuele boetes;
• ontheffingen aan te vragen voor voertuigen met overschrijdende afmetingen en/of aslasten.”

Fedecom raadt haar leden die nieuwe, kentekenplichtige voertuigen leveren en/of dergelijke voertuigen in voorraad houden verder aan zo snel mogelijk een RDW-erkenning aan te vragen en wel vóór 15 november.

Please follow and like us:
RSS