Industrie & Intern Transport

Fedecom Academy na vier jaar beloond met kwalitatieve OOM-erkenning als scholingspool

Fedecom Academy na vier jaar beloond met kwalitatieve OOM- erkenning als scholingspool

Sinds oktober 2017 is Fedecom Academy door OOM officieel erkend als scholingspool. Een erkenning die voor het onderwijs in de metaalindustrie en landbouwmechanisatie grote betekenis heeft. Omdat Fedecom Academy flink investeert in het verbeteren van technische kennis, vaardigheden en gedrag binnen de branche, is in grote mate voldaan aan de eisen van metaalbedrijven.

Dankzij een continue investering in kwaliteitsbewaking van opleidingen in mobiele werktuigen, is Fedecom Academy inmiddels uitgegroeid tot een volwassen opleidingspartner voor de branche. De erkenning als scholingspool is voor Fedecom Academy een grote motivatie haar inspanningen voort te zetten.

Gedeelde ambities

Door de erkenning van OOM is Fedecom Academy verplicht zich in te spannen om te blijven voldoen aan de eisen voor een uniform opleidingskwaliteitsniveau. Een constante bewaking van deze kwaliteitseisen is hiervoor essentieel. Een ander speerpunt van Fedecom Academy is om de geboden opleidingen steeds beter te laten aansluiten op de eisen vanuit de praktijk. Een ambitie die wij delen met regionale MBO-opleidingen. Ook de samenwerking met het onderwijs zal steeds belangrijker worden.

Fedecom Academy is zich zeer wel bewust van de synergie van dit opleidingstraject binnen de branche en hoopt samen met MBO-opleidingen al lopende samenwerkingsprojecten in de branche te kunnen continueren en nieuwe uitdagingen gezamenlijk te kunnen oppakken.

Succesvolle voorbeelden van gezamenlijke initiatieven zijn:

  • Ontwikkeling lesstof
  • Bemiddeling stageplaatsen
  • Uitwisselen en ter beschikking stellen van les- en praktijkmateriaal
  • Mentor-plusbegeleiding

Samenwerking op welk niveau dan ook draagt bij aan een betere begeleiding van goed opgeleide- en geoutilleerde vakmensen in de branche. Uiteindelijk is het een gemeenschappelijk belang om jongeren een vakgerichte praktijkopleiding aan te kunnen bieden waardoor hij of zij sneller inzetbaar zal zijn voor bedrijven in onze sector. Klaargestoomd overeenstemmend met de eisen van goed opgeleid personeel binnen de branche.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de opleidingsmanager van Fedecom, Wim Overeem, bereikbaar op telefoonnummer 0657401564 of per e-mail: overeem@fedecom.nl.

Please follow and like us:
RSS