Minister trekt extra geld uit voor subsidie Praktijkleren

De minister van OCW (Ingrid van Engelshoven) gaat de komende twee studiejaren 10,6 miljoen per jaar extra uittrekken voor de subsidie Praktijkleren voor een flink aantal beroepen. Dat betekent dus dat er extra geld beschikbaar komt voor het begeleiden van een student van een ROC.

Op 15 mei 2020 maakte de minister al bekend extra geld beschikbaar te stellen. Op 14 juli jl. werd bekend welke sectoren in aanmerking komen hiervoor. Het geld is bedoeld om werkgevers te stimuleren om leerbanen aan te bieden. In de brief aan de Tweede Kamer staat een overzicht van de sectoren waarvoor het extra geld beschikbaar komt. Dit bedrag komt bovenop het bedrag van de huidige subsidieregeling Praktijkleren.

Het blijft van belang dat bestaande leerbedrijven zoveel mogelijk studenten plaatsen en dat nieuwe leerbedrijven zich melden. Er is nog altijd een groep studenten die géén stage of leerbaan kan vinden. Dankzij de extra overheidssteun moet het toch mogelijk zijn om ook deze studenten bij bedrijven in onze branche onder te brengen?

Please follow and like us:
RSS