Nieuws

Exportbevordering door harmonisatie Europese wet- en regelgeving

fedecom

De harmonisatie van de wet- en regelgeving omtrent NRMM (Non Road Mobile Machinery), was onlangs voor Fedecom aanleiding om Europarlementariërs Annie Schreijer-Pierik en haar Duitse collega Jens Gieseke uit te nodigen voor een bezoek aan Trioliet, producent van voermachines, in Oldenzaal (Ov.). In de Europese Raad en in het Europees Parlement wordt binnenkort namelijk de discussie gevoerd over de richtlijnen voor emissiearme dieselmotoren, de zogenaamde Stage V motoren.

Voor fabrikanten van zelfrijdende machines -waarmee Nederland wereldwijd fameus is- die op jaarbasis een relatief beperkt aantal motoren inbouwen, zijn de huidige transitietermijnen in de praktijk veel te kort. Bouwen, testen en typegoedkeuringen van machines vragen immers tijd. Voor kleine series zijn investeringen erin relatief gezien extreem hoog. Bovendien, zo verwoordde Hans Pleijte, R&D manager van Trioliet, “hebben fabrikanten van relatief beperkte series te maken met een verschillende uitleg van dezelfde EU-regels in verschillende landen”. Zo blijkt een in Nederland behaalde nationale typegoedkeuring voor zelfrijdende voermengwagens geen garantie voor acceptatie ervan in andere Europese landen. Niet alleen nieuwe, maar ook gebruikte machines (met Stage IV motoren) die bij verkoop binnen de EU de grens overgaan, hebben te maken met deze problematiek. Tenslotte eist de richtlijn dat bij vervanging van motoren, motoren worden gemonteerd van de meest recente Stage-versie. Dit is qua afmetingen absoluut onmogelijk en dus een weinig realistische eis.

Een ander Europees aandachtspunt en onderwerp van discussie is het ontbreken van een internationale regelgeving voor getrokken machines en apparatuur tot 01-01-2016. Ook na 01-01-2016 zal er nog steeds een dure en tijdrovende aanvraag van een CoP (Certificate of Production) nodig zijn. Zowel Annie Schreijer-Pierik als haar mede-Europarlementariër Jens Gieseke toonden zich verbaasd over de problematiek waarmee Fedecom leden in Europa te maken krijgen en gaan hierover vragen stellen in het Europees Parlement.

Als primaire belangenbehartiger van fabrikanten, importeurs, dealers en mechanisatiebedrijven in de technieksector maakt brancheorganisatie Fedecom zich sterk voor de belangen van al haar leden en alle betrokken branches. Om de prominente exportpositie en -belangen van Nederlandse producten extra te onderstrepen, zet Fedecom zich nadrukkelijk in voor die positie en belangen in de Europese en wereldmarkt.  

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten