Export landbouwproducten in 2017 bijna € 92 miljard

fedecom

In 2017 is voor een bedrag aan € 91,7 miljard geëxporteerd aan landbouwgoederen, opnieuw een recordbedrag. Een groei van 7% ten opzichte van 2016 toen het exportbedrag € 85,5 miljard betrof. Daarnaast exporteerde Nederland vorig jaar € 9,1 miljard aan landbouw gerelateerde goederen zoals landbouwmachines, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en Wageningen Economic Research. De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten heeft deze cijfers gepresenteerd tijdens de Grühne Woche, de jaarlijkse internationale landbouwbeurs die in Berlijn plaatsvindt.

Minister Carola Schouten: ‘De exportgroei bevestigt de kracht van de Nederlandse land- en tuinbouwsector. Minstens zo belangrijk is de sterke kennis en innovatiekracht van ons land. De groei van de wereldbevolking, de toenemende vraag naar gezond voedsel en klimaatverandering spelen een steeds belangrijkere rol, ook in de landbouw. Nederland ontwikkelt slimme landbouwtechnieken die hieraan een bijdrage kunnen leveren en die tegelijkertijd ten goede komen aan onze exportpositie. Bijvoorbeeld, ons land ontwikkelt methoden om gewassen te verbouwen met zout water. Door zilte landbouw toe te passen kan er voedsel worden gekweekt op voorheen onbruikbare bodem. Het exporteren van deze kennis wordt steeds belangrijker.’

Exportbestemmingen
De meeste van onze landbouwproducten worden geëxporteerd naar Duitsland. Daarna volgen België, het Verenigd Koninkrijk (VK) en Frankrijk. Aardappelen, groente en fruit zijn voor het buitenland de meest populaire Nederlandse producten, in 2017 droegen deze ruim 13% bij aan de totale exportwaarde. De bereide producten van dieren en vlees zijn goed voor bijna 12% en de sierteelt en zuivel en eieren hebben beide een aandeel van bijna 10%. Sterke stijgers waren in 2017 de export van zuivel en eieren, dieren en vlees en oliën en vetten. De landbouwexport leverde vorig jaar € 44 miljard op voor de Nederlandse economie. Ongeveer € 40,5 miljard is daarbij te danken aan producten van Nederlandse makelij, € 3,5 miljard is afkomstig van goederen die eerst geïmporteerd zijn en na een beperkte bewerking Nederland weer verlaten. Inclusief landbouw gerelateerde goederen zijn de verdiensten zelfs € 48 miljard.

Europa belangrijk voor export
De cijfers laten het belang van de Europese interne markt zien, 78% van de Nederlandse export van bewerkte en onbewerkte landbouwgoederen gaan naar andere EU-lidstaten. Nederland is al jaren een belangrijke wereldspeler in de zogenoemde agrisector. Na de Verenigde Staten is Nederland de grootste landbouwexporteur.

Exportcijfers 2017 Agri&Food
De Nederlandse landbouwexport inclusief landbouwgerelateerde goederen bedroeg in 2017 100,8 miljard euro. De export van landbouwgerelateerde goederen kwam namelijk uit op 9,1 miljard euro. De landbouwimport is met landbouwgerelateerde goederen erbij 4,4 miljard euro hoger: 67,1 miljard euro. De handelsbalans steeg daarmee naar 33,7 miljard euro. Landbouwmachines, meststoffen en machines voor de voedingsmiddelenindustrie waren de belangrijkste landbouwgerelateerde exportgoederen.

Please follow and like us:
RSS