Nieuws

Examenservice MEI gecertificeerd

De certificerende autoriteit Kiwa heeft geen enkele tekortkoming geconstateerd bij de certificering van Examenservice MEI. Dit betekent dat alle exameninstrumenten voor de Herziene Kwalificatiedossiers voldoen aan de producteisen voor een valide exameninstrument. De organisatie en werkwijzen van Examenservice MEI voldoen aan alle organisatie- en proceseisen. Geen enkele eis uit de norm voor een valide exameninstrument leverde discussie op of leidde tot aanpassingen. Examenservice MEI is de eerste gecertificeerde examenleverancier voor het mbo, een vereiste waaraan alle examenleveranciers per 1-8-2018 moeten voldoen

Lees het volledige bericht hier: Examenservice MEI Nieuwsbericht mei 2018 – 15-5-18

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten