Nieuws

Europese richtlijn APK door Raad aangenomen

fedecom

Op 24 maart jl. heeft de Europese Raad ingestemd met een drietal richtlijnen die gericht zijn op een veilige verkeersdeelname van voertuigen. Dit is bekend als ‘Roadworthiness package’.

De Raad volgt daarmee het Europees Parlement dat op 11 maart jl. al ingestemd had. De geupdated en meer geharmoniseerde regels hebben tot doel om de verkeersveiligheid te bevorderen, een terugdringing van emissie-uitstoot door slecht onderhouden voertuigen en het tot stand brengen van eerlijke competitie rondom commercieel gebruik van voertuigen.

Welke tractoren zijn keuringsplichtig?

Een van deze richtlijnen gaat over periodieke technische keuringen van voertuigen, de zogeheten APK richtlijn. Welke tractoren vallen onder deze richtlijn?

  • die qua constructie sneller kunnen dan 40 km/u, (T5 tractoren)
  • én die ingezet worden voor meer commerciële doeleinden, zoals wegtransport

Dergelijke tractoren moeten

  • 4 jaar na de eerste registratie gekeurd worden
  • en vervolgens ieder 2 jaar opnieuw

Uitgezonderd van verplichte keuring zijn voertuigen die specifiek gebruikt worden voor agrarische en bosbouwwerkzaamheden.

Implementatie en registratie?

Het is nu aan nationale overheden om de nieuwe regels te implementeren in nationale regelgeving. Voor Nederland is dit nog niet zo eenvoudig, aangezien er (nog) geen centrale registratie plaatsvindt van tractoren. Dat geldt toch wel als belangrijke voorwaarde om tot een keuringsregime te komen. Daarnaast zal duidelijk moeten worden hoe precies een onderscheid gemaakt wordt tussen gebruik voor commerciële doeleinden en agrarisch gebruik.

De RDW is hierbij nadrukkelijk betrokken. Via hen heeft Fedecom een vinger aan de pols rondom de voortgang van dit dossier.

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten