Resultaten quick scan door CLIMMAR naar COVID-19 situatie onder Europese dealers

80% van de Europese dealers ervaart de impact van COVID-19, 70% verwacht een aanzienlijke daling van de omzet en orderportefeuilles

Uit resultaten van een quick scan-onderzoek door CLIMMAR naar de COVID-19-situatie onder Europese dealers blijkt dat 80% van de deelnemers wordt getroffen. Vooral de verkoop van nieuwe machines wordt beïnvloed. Vooruitblikkend voorziet 70% van de deelnemers een aanzienlijke omzet – en orderboekdaling in de komende maanden.

In totaal hebben maar liefst 660 dealers uit 14 verschillende landen op de enquête gereageerd. Dit geeft een goede indicatie van de effecten en impact van de COVID-19-crisis op hun bedrijven. Uit het onderzoek blijkt dat de effecten van de COVID-19-crisis sterk worden gevoeld door dealerbedrijven en distributeurs in de Europese sector landbouwmachines en -apparatuur. Ongeveer 80% van de respondenten ervaart “beperkt” tot “veel” gevolgen. De belangrijkste ‘pijn’ wordt gevoeld in de verkoopafdeling van dealerbedrijven, met name de verkoop van nieuwe machines stagneert. De verkoop van gebruikte machines is ook aanzienlijk beïnvloed, maar minder dan de verkoop van nieuwe machines.

De effecten van de crisis op de omzet van reparatie- en onderhoudswerkplaatsen zijn minder groot. Dealerbedrijven hebben hier over het algemeen nog genoeg werk. Dit is mede te danken aan het feit dat klanten, vooral in de agrarische sector, hun voorjaarswerk moesten doen en daarvoor werden de machines volop ingezet. Reparatie- en servicewerkzaamheden aan deze machines zijn daarom consequent uitgevoerd en dat heeft ervoor gezorgd dat het werk in de werkplaatsen van de dealerbedrijven in het algemeen op acceptabel niveau is gebleven.

Over het algemeen geeft ook ongeveer 45% van de dealerbedrijven aan dat ze (financiële) steun nodig hebben om de crisis te overleven. Aan de andere kant geeft 13% van de bedrijven duidelijk aan dat ze geen steunmaatregelen nodig hebben en zonder kunnen. De vervolgvraag wat voor soort steunmaatregelen dan nodig zijn, laat dan duidelijk zien dat bedrijven vooral acceptabele krediet voorwaarden van banken willen, maar ook gunstige voorwaarden voor voorraadfinanciering van fabrikanten en machineleveranciers.

De vooruitzichten voor de komende maanden zijn pessimistisch met betrekking tot de ontwikkeling van het orderboek en de omzet van de dealerbedrijven. Meer dan 70% van hen geeft aan een significante daling te verwachten, waarvan 16% zelfs een daling van meer dan 25% verwacht.

Het volledige rapport is hier te lezen.

 

Please follow and like us:
RSS