Landbouwtechniek

Europees dossier APK tractoren nog ongewis

fedecom

De behandeling in Europa van het APK-dossier is nog altijd ongewis. De meningen van het Europees Parlement en de Europese Raad liggen nog ver uiteen. Met name ten aanzien van de toe te voegen categorieën zijn er nog grote verschillen. Daarnaast ligt er de vraag of het APK-dossier als een Richtlijn of als een Verordening moet worden vastgesteld.

Tot nu toe zitten tractoren nog altijd in de “lijst” van onder een toekomstig APK-regime te vallen categorieën. Het voorstel dat nu voorligt ten aanzien van keuren van tractoren luidt: “tractoren die harder kunnen en mogen dan 40 km/u en niet gebruikt worden voor landbouwdoeleinden”.

Voor Nederland is dit voorstel nog lastig omdat wij op dit moment nog geen registratie (kentekening) kennen, laat staan dat we registeren waarvoor een voertuig wordt gebruikt. Namens Nederland zit de RDW in de Europese APK-werkgroep die het dossier voorbereidt en bespreekt. Fedecom heeft nauw contact met de RDW hierover. De Europese werkgroep APK komt op 1 oktober a.s. weer bijeen.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Please follow and like us:
RSS