Nieuws

Europarlementariërs pleiten voor uniforme regelgeving én uitvoering

fedecom

De worsteling van fabrikanten van getrokken machines én zelfrijdende oogstmachines door het ontbreken van uniforme regelgeving in Europa was voor Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik en haar Duitse collega Jens Gieseke aanleiding voor een bezoek aan Trioliet in Oldenzaal.

Naast de directie van Trioliet schoven Theo Vulink en Erwin Ros aan namens Fedecom en Tim Hamers namens CEMA Agri als vertegenwoordigers van respectievelijk de Nederlandse en Europese techniekbranche. Hans Pleijte, bij Trioliet verantwoordelijk voor de ontwikkeling, zette in een presentatie uiteen waar de fabrikant mee te maken heeft bij typegoedkering en toelating tot de openbare weg van getrokken machines en zelfrijdende voertuigen. In de praktijk worden de regels, ondanks EU-regels, per land verschillend uitgelegd. Zo is een in Nederland behaalde nationale typegoedkeuring voor zelfrijdende voermengwagens geen garantie voor acceptatie ervan in andere Europese landen. Niet alleen nieuwe, maar ook gebruikte machines en voertuigen die van het ene naar het andere land binnen de EU verkocht worden, hebben te maken met eenzelfde problematiek.

Fedecom, CEMA Agri en de fabrikanten bij monde van Trioliet pleiten hierom sterk voor een geharmoniseerde typegoedkeuring voor getrokken machines én voor zelfrijdende oogstmachines, alsook een eenduidige geharmoniseerde uitvoering van EU wet- en regelgeving.

De transitietermijn voor Stage IV en Stage V motoren in 2019 was eveneens onderwerp van discussie. Voor fabrikanten die op jaarbasis een relatief beperkt aantal motoren inbouwen zijn de transitietermijnen te kort. Bouwen, testen en typegoedkeuringen van machines kosten immers tijd. Voor kleine series zijn deze investeringen relatief gezien erg hoog.

Zowel Annie Schreijer-Pierik als Jens Gieseke toonden zich verbaasd over de problematiek waarmee Fedecom leden in Europa te maken krijgen en gaan hierover vragen stellen in het Europees Parlement.

05 IMG 0139
05 IMG 0160

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten