EU Gedragscode data delen in de landbouw, fundament onder digital farming

Een coalitie van organisaties in de Europese AgriFood keten hebben een gedragscode opgesteld voor het delen van data. De code biedt eenduidige richtlijnen voor eigendom, toegang en gebruik van data om onderling tot afspraken te komen die contractueel worden vastgelegd. Kernpunt van de code is dat degene die de data heeft gegenereerd eigenaar is van de data én beslist over het delen ervan met derden.

De EU Code is overeen gekomen tussen de organisaties Copa, Cogeca, CEMA, CEETTAR, CEJA, Fertilizers Europe, ECPA, EFFAB, FEFAC, and ESA. Samen onderkennen zij het belang van wederzijds vertrouwen in de wijze van data delen als het fundament om de voordelen van datatechnologie te kunnen verzilveren. De code beschrijft de onderscheidende typen data in de AgriFood keten alsook een praktische checklist om op grond van de belangrijkste juridische principes een evenwichtig contract op te stellen.

CEMA persbericht

EU Code of conduct on agricultural data sharing by contractual agreement

Please follow and like us:
RSS