Groentechniek

Eerste Kamer stemt in met registratie- en kentekenplicht landbouwvoertuigen

Op 19 mei 2020 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel dat de richtlijn 2014/45/EU implementeert in de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten in verband met de verplichte APK- keuring voor landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen (LBT’s) met een maximumconstructiesnelheid van meer dan 40 kilometer per uur (snelle LBT’s). Om de APK-plicht te kunnen handhaven komt er een kentekenplicht voor LBT’s, mobiele machines (MM’s), motorrijtuigen met een beperkte snelheid (MMBS) en aanhangwagens die door dergelijke voertuigen worden getrokken.

Daarnaast komt er met dit voorstel de, door de Tweede Kamer gewenste, snelheidsverhoging voor LBT’s, een betere toegang voor landbouwvoertuigen tot gebiedsontsluitingswegen en rondwegen en de ontwikkeling van een centraal ontheffingensysteem. Ook wordt een eind gemaakt aan de vlucht van gekentekende voertuigen naar landbouw- of bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid.

De Tweede Kamer heeft reeds op 28 januari jl. het wetsvoorstel aangenomen. De Eerste Kamercommissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving heeft op 12 mei 2020 het eindverslag uitgebracht. De Eerst Kamer heeft op 19 mei 2020, zonder debat en zonder stemming het wetsvoorstel aanvaard.

Vervolgstappen
De eerstvolgende stap is dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat in overleg treedt met de stakeholders om data en termijnen overeen te komen betreffende de implementatie. Dit betreft de datum van inwerking treden alsook de termijn waarop bestaande voertuigen geregistreerd moeten worden om gebruik te mogen maken van de openbare weg. Na overeenstemming zullen data en termijnen bij koninklijk besluit worden vastgesteld.

Fedecom is verheugd dat na een jarenlang traject en vele politieke hindernissen de wet wordt geïmplementeerd. Met het ministerie van IenW en RDW staan we in nauw contact om nu zo spoedig mogelijk te starten met informatie en voorlichting zodat voertuigeigenaren en leveranciers voorbereid zijn om het goedkeuren, registreren en kentekenen soepel te implementeren.

 

 

 

 

 

Please follow and like us:
RSS