Nieuws

Duurzame inzetbaarheid actueel onder Fedecom-leden

fedecom

Leren hoe je medewerkers effectief en met plezier aan het werk houdt

Vorig jaar is met subsidie van MKB-Nederland door de Koninklijke Metaalunie het programma ‘Duurzame Inzetbaarheid’ opgestart. Een thema dat zich richt op ontwikkelingen van de arbeidsmarkt en het verbeteren van de leercultuur in het midden- en kleinbedrijf. Ook leden van Fedecom zijn ingegaan op de uitnodiging om deel te nemen aan dit programma. Het doel? Het verbeteren van kennisontwikkeling en inzetbaarheid van medewerkers in de branche om gezamenlijk effectiever te kunnen blijven ondernemen.

De uitvoering van het programma ‘Duurzame Inzetbaarheid’ is in handen van een ontwikkelgroep waarin ook Fedecom zitting heeft. Ielse Lohuis, management consultant van stichting PKM (adviesbureau voor de metaal – en technische sector) is coach en heeft meegewerkt aan het opstellen van het programma. Ook geeft zij twee van de vijf workshops die aan de 40 deelnemende bedrijven wordt aangeboden.

Vraagstukken als arbeidstekorten, vergrijzing, snelle technologische ontwikkelingen, op peil houden van kennis- en vaardigheidsniveau en veiligheid, zijn voor veel ondernemers hoofdbrekers. Hoe ga je om met dit soort veranderingen en welke tools zijn er om voor alle medewerkers een veilige en plezierige werkomgeving te creëren? Zodanig dat het bedrijf kan blijven groeien en alle medewerkers zo efficiënt mogelijk worden ingezet? Vragen waarop het programma antwoorden geeft en waarin Fedecom een betekenisvolle rol wil spelen voor zijn leden.

Passende oplossingen met duurzame inzetbaarheid
Volgens Ielse Lohuis is het programma vooral bedoeld voor bedrijven die nog niet eerder aan een dergelijk programma van het MKB-metaal hebben deelgenomen: “Het programma is gemaakt voor ondernemers die nog niet zoveel stappen hebben gezet op het gebied van duurzame inzetbaarheid. De grote arbeidstekorten in de metaal zijn voor hen zorgelijk en structureel. Er zijn steeds meer Fedecom-leden in het MKB die praktische problemen ondervinden met de werving, de inzet en vitaliteit van hun personeel of een bruikbaar generatiebeleid en dus op zoek zijn naar passende oplossingen. Bijvoorbeeld bij het motiveren van oudere werknemers voor het volgen van een opleiding of hoe je juist je bedrijf aantrekkelijk maakt voor het werven en behouden van medewerkers.”

Deelnemende bedrijven aan dit programma krijgen een intakegesprek waarbij de individuele situatie wordt besproken. Het bedrijf mag een persoonlijke coaching verwachten en krijgt gereedschappen aangereikt om bestaande knelpunten op te lossen en de duurzame inzetbaarheid van het personeel te vergroten. Over het algemeen zijn bedrijven enthousiast over deelname: “De meeste deelnemers reageren positief op het programma. Ze zijn enthousiast en raken erdoor geïnspireerd. Voor praktische problemen krijgen ze een concrete oplossing aangedragen. De coaches stellen als het ware een toolbox ter beschikking waardoor ondernemers actief aan de slag kunnen in hun eigen bedrijf,” zo licht Ielse toe. 

Verbeteren leercultuur:  een ‘Leven lang leren’
De technologische ontwikkelingen binnen de branche waarin leden van Fedecom actief zijn, gaan razendsnel: “Dit programma is daarom belangrijk,” meent Ielse. “Duurzame inzetbaarheid krijgt een steeds belangrijkere rol binnen de metaalbranche. Er is een toenemende druk: hoe vind je nieuwe mensen, hoe laat je zien dat wat je te bieden hebt een interessante werkomgeving kan zijn, hoe stem je de vaardigheden van je personeel, ook die van de iets oudere, effectief af op al die nieuwe ontwikkelingen? Hoe houd je oudere werknemers gezond aan het werk nu de AOW-leeftijd steeds hoger wordt? Het zijn nogal wat zaken waar je als ondernemer mee te maken krijgt en waar je op moet anticiperen. Het verbeteren van de leercultuur is essentieel bij al deze vraagstukken. Voor àlle personeelsleden. ‘Je leven lang leren’ moet ook een 55-jarige aanspreken en dat kàn, mits je hebt geleerd hoe je iemand moet begeleiden en motiveren. Dit programma helpt ondernemers echt vooruit.”

Tekst: Alinda van Dijk

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten