Nieuws

Dossier T-rijbewijs

fedecom

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de brief, met de stand van zaken, naar de Tweede Kamer gezonden, inclusief de voorstellen wijzigen van de Wegenverkeerswet en de Wet rijonderricht motorvoertuigen.

Datum van invoering wordt 01-01-2015, met 2015 als overgangsjaar m.b.t. het omzetten van een certificaat naar T-rijbewijs. Houders van een B-rijbewijs krijgen tot 10 jaar na inwerkintreding bij verlenging de categorie T automatisch bijgeschreven. Een T-rijbewijs wordt niet verplicht voor het besturen van tractoren en machines met een beperkte snelheid die, inclusief verwisselbaar uitrustingsstuk aan de voorkant, niet breder zijn dan 130 cm en de volgende functionaliteiten hebben: maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuw ruimen, gladheid bestrijden of hondenpoep verzamelen. Daarnaast mogen deze motorrijtuigen niet voorzien zijn van de mogelijkheid om een aanhangwagen of getrokken verwisselbare machine te trekken. M.b.t. de uitzondering van heftrucks wordt nog onderhandeld.

De Raad van State bepleit gelijktijdig invoeren van T-rijbewijs en kenteken, mede gezien het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid waarin wordt geconstateerd dat ongevallen voornamelijk worden veroorzaakt door de kenmerken van de voertuigen. Bij behandeling in de kamer heeft De Rouwe (CDA) een motie ingediend m.b.t. het toestaan van de rijsnelheid van 40 km/u voor landbouwvoertuigen die gebruik maken van gebiedsontsluitingswegen (80 km/u), dit om verkeer landbouwvoertuigen door woonkernen zo veel mogelijk te vermijden. Deze motie is aangenomen.

Een Technische Commissie stelt momenteel de eisen examenvoertuigen T-rijbewijs op. Een werkgroep bereidt de communicatie m.b.t. de invoering voor. Naar opgave van Aequor, het kenniscentrum dat nu de T-certificaten verstrekt, verkrijgen ca. 3.000 personen per jaar een T-certificaat.

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten