Landelijke demodag driftreducerende spuittechnieken op 19 september 2019

De organisatie verwacht telers die voor de beslissing staan van investeren in nieuwe spuittechniek een richting aan te kunnen geven en te voorzien van de laatste informatie. Onlangs zijn nieuwe wijzigingen in het Activiteitenbesluit gepubliceerd over de voorschriften van driftreducerende spuittechnieken. In 2020 wordt ook het gebruik van een drukregistratievoorziening bij een aantal technieken verplicht.

Programma
– Alle erkende technieken in de praktijk in verschillende gewassen en gewasstadia worden gedemonstreerd.
– Resultaten worden gepresenteerd en toegelicht van eerder uitgevoerde toepassingen, waarbij de indringing en bedekking van de verschillende technieken wordt bekeken. Daarvoor worden de technieken vooraf in een lang en kort gewas toegepast en het resultaat vastgelegd.
Het sluit hierbij aan op een praktijkonderzoek.

Datum : Donderdag 19 september 2019, aanvang 13.30 uur
Locatie: WUR Open teelten, Edelhertweg 1,
8219 PH Lelystad

Please follow and like us:
RSS