Dealertevredenheidsonderzoek 2019 weer van start

Op 8 april aanstaande gaat het jaarlijkse Dealertevredenheidonderzoek Tractoren weer van start. Op die datum zullen de bedrijven die als officiële dealer van een tractormerk staan aangemerkt per e-mail worden uitgenodigd de vragenlijst in te vullen. Het onderzoek is bedoeld om de tevredenheid van dealers over de dienstverlening van en hun relatie met hun tractormerkfabrikant in kaart te brengen.

Het onderzoek wordt gedaan in samenwerking met de CLIMMAR (de Europese koepelorganisatie van de mechanisatiebelangenorganisaties). Dit jaar zijn er 11 landen die deelnemen. Dit zijn naast Nederland:  Frankrijk, Duitsland, UK, Italië, Polen, Denemarken, België, Tsjechië, Oostenrijk en Hongarije.  Alle landen gebruiken exact dezelfde vragenlijst.

Het onderzoek loopt van 8 april tot en met 20 mei. In die periode staat de vragenlijst open om ingevuld te worden door de aangeschreven bedrijven.  Na 20 mei sluit het onderzoek en worden de resultaten verzameld. Ieder deelnemend land krijgt in juni de nationale resultaten voor verdere analyse en uitwerking. In CLIMMAR verband is afgesproken dat deze nationale resultaten niet eerder dan na 1 september openbaar en gepubliceerd mogen worden. Ook in Nederland zullen wij ons houden aan deze gezamenlijk afgesproken spelregel.

Tot slot worden alle nationale resultaten van de deelnemende landen gebundeld tot een groot Europees resultaat. Op het CLIMMAR congres in oktober wordt dit  Europese resultaat besproken en vastgesteld waarna het officieel wordt gepubliceerd. De tractorfabrikanten worden vervolgens uitgenodigd om de merkspecifieke resultaten te bespreken met CLIMMAR om zo eventuele verbeterpunten die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen aan te kunnen pakken.

Please follow and like us:
RSS