Nieuws

“De werkplaats als basis voor winstgevendheid”

fedecom

Zo’n 100 leden van de afdeling landbouwtechniek waren op 21 april jl. bijeen in Hotel-Partycentrum Schimmel te Woudenberg voor de afdelingsbijeenkomst.

De leden zijn bijgepraat over de laatste ontwikkelingen binnen de afdeling en binnen Fedecom. De actuele marktontwikkelingen passeerden de revue evenals de laatste stand van zaken met betrekking tot de lobbydossiers T-rijbewijs, kentekening en APK. Er was tevens nadrukkelijk aandacht voor de evaluatie van de ATH in 2014. Deze werd gepresenteerd en toegelicht door beursmanager Willem Bierema. Een opvallend gegeven in de evaluatie is dat bezoekers de beurs beter beoordelen dan de exposanten zelf. Dit is voor de beursorganisatie een nadrukkelijk punt van aandacht.

Speciale aandacht was er ook voor de presentatie van Raymond Sweers, directeur van de onlangs opgerichte Fedecom Academy. Sweers nam de aanwezigen mee in de plannen van de Fedecom Academy. Een belangrijk aspect hierbij is dat alle mooie plannen pas echt zin hebben op het moment dat deze goed in lijn zijn met de echte wensen en behoeften van de afnemers (bedrijven en leerlingen). Hiervoor zijn commitment en ondersteuning van de plannen onontbeerlijk. Om hiervan een goede indruk te krijgen werd de aanwezigen gevraagd een korte vragenlijst in te vullen waarop zij hun wensen en behoeften ten aanzien van opleiden en trainen konden weergeven. Deze input stelt de Fedecom Academy in staat om de plannen en activiteiten zo goed mogelijk vorm geven en af te stemmen op de specifieke behoeftes die er zijn.

Na de pauze nam arbeidsjuriste Eefje Velmans van de Koninklijke Metaalunie een aantal belangrijke wijzigingen van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) met de aanwezigen door. Een aantal zaken die per 1 januari 2015 al gewijzigd is, werd nog eens aangehaald. Zoals de wijzigingen in de proeftijd, de aanzegtermijn en het concurrentiebeding. Maar ook de aankomende wijzigingen per 1 juli a.s. met betrekking tot de ketenregeling (aanbieden van meerdere opeenvolgende arbeidscontracten) en wijzigingen in het ontslagrecht (o.a. de transitievergoeding en de wettelijke scholingsplicht) kwamen in de presentatie uitgebreid aan bod. De laatste presentatie van de vergadering met als titel “De werkplaats als basis voor winstgevendheid” werd gegeven door Bert Bloemendal van Corbo Organisatie Advies & Expertise BV. Aan de hand van voorbeelden vanuit de automotive wereld zoomde Bloemendal in op mogelijkheden en kansen om meer efficiency en rendement uit werkplaats en after sales te halen. Met zijn presentatie hield Bert Bloemendal veel aanwezigen een spiegel voor. Een mooi sluitstuk van een goede en informatieve afdelingsbijeenkomst die gezien de vele ingevulde evaluatieformulieren door de aanwezigen als goed is gewaardeerd!

Was u als Fedecom lid niet in de gelegenheid om de bijeenkomst van uw afdeling bij te wonen maar stelt u wel prijs op toezending van de gegeven presentaties, dan kunt u deze opvragen via secretariaat@fedecom.nl. Geef in uw bericht s.v.p. aan om welke afdeling het gaat.

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten