De toekomst verkend

De landbouwsector staat voor grote uitdagingen. Het produceren van voldoende kwalitatief voedsel, zonder negatieve impact op biodiversiteit of klimaat en met een zo efficiënt mogelijk gebruik van grondstoffen en energie.

In een project van Achmea, Rabobank, Flynth, ministerie van LNV, ZLTO en HAS Hogeschool hebben ondernemers, onderzoekers, docenten en beleidsmakers in een toekomstverkenning drie ontwikkelscenario’s voor de landbouw geschetst voor 2050: Ontwikkeling naar sociaal-inclusieve landbouw met een sterke verbinding tussen boeren en burgers; Een ontwikkeling richting gepersonaliseerd voedsel of een ontwikkeling naar een hoog efficiënte circulaire landbouw met inzet van technologie.

https://edepot.wur.nl/522707

Please follow and like us:
RSS