Nieuws

De Lage Landen: inspelen op flexibele behoefte

Toekomstplannen zijn mooi, maar financiering is een belangrijke voorwaarde voor realisatie ervan. Thomas Meredith, President Global Business Unit Food & Agriculture van de Lage Landen schetst een aantal trends waar de sector zich van bewust moet zijn om gezond te blijven.

De Lage Landen – sinds 1969 – is een dochter van Rabobank en is actief in 35 landen. Core-business is financiering van bedrijfsmiddelen, waaronder agrarische voertuigen.

De toenemende wereldbevolking heeft behoefte aan geïntegreerde agrarische oplossingen. Dat vraagt van leveranciers niet slechts een machine, maar ook actief meedenken in de meest efficiënte concepten. Steeds meer is ook de behoefte aan management informatie bepalend voor het succes van een machine. Men wil weten wat men doet om ook daar weer in bij te kunnen sturen.

Meredith ziet voor leveranciers een goede toekomst, omdat de circa 9 miljard monden in 2050 nu eenmaal gevoed moeten worden. De vraag naar voedsel zal dan zelfs stijgen met 70%. De economische crisis heeft wereldwijd weinig impact op de agrarische markt. Wel is er sprake van verschuiving richting landen als India en China.

Dat kan gevolgen hebben voor de mechanisatiemarkt. Naast nieuwe markten zullen nieuwe concurrenten opstaan. Ook zullen boeren wereldwijd anders gaan produceren om te voldoen aan de nieuwe vraag. Naar verwachting leidt dat tot meer schaalgrootte onder agrariërs. Om nog kostenefficiënter te acteren zal de trend ontstaan van meer sturen op ‘gebruik’ van machines in plaats van op ‘bezit’ van machines. Hier zal de industrie op in moeten spelen.

Dit vergt inspanningen van de mechanisatiesector. Volgens Meredith leidt dit tot een concurrentieslag, waarin alleen de meest innoverende bedrijven meekunnen. Die snel in kunnen spelen op nieuwe trends en behoeftes, of zelf met nieuwe ideeën komen. En die erin slagen de klant altijd van dienst te zijn, met producten, kennis en service.

Download de review CLIMMAR 2013

Please follow and like us:
RSS
Nieuwsberichten