Coronavirus: De Commissie staat klaar om de EU-agro-food te blijven steunen

fedecom

Europese Commissie – Persbericht

Na het uitbreken van het coronavirus toont de agrofoodsector van de Europese Unie haar veerkracht en blijft de Europeanen voedsel van hoge kwaliteit en veiligheid verstrekken. Niettemin, boeren en producenten worden geconfronteerd met moeilijkheden en toenemende druk. Zorgen voor voedselzekerheid en een effectieve voedsel supply chain over het hele continent blijft een van de prioriteiten van de Commissie.
De Commissie houdt nauw toezicht op alle landbouwmarkten en de handel in levensmiddelen, de (zogenaamde) EU-marktobservaties worden regelmatig bijgewerkt. Tijdens de videoconferentie bijeenkomst van vandaag, Landbouw Commissaris Janusz Wojciechowski presenteerde de EU-landbouw een overzicht van de situatie voor de EU-landbouw Ministers.

Commissaris Wojciechowski zei: “We worden geconfronteerd met een ongekende crisis en ik heb steeds meer waardering voor onze boeren en producenten voor hun voortdurende harde werk, ondanks de toenemende moeilijkheden en druk. Deze uitdagende tijden hebben de veerkracht van onze voedselvoorzieningsketen aangetoond. De ontmoeting vandaag gaf ons een overzicht van deze snel veranderende situatie. Ik luisterde aandachtig en nam goed nota van alle suggesties en verzoeken die de Commissie nu zal analyseren en beantwoorden. Ik zal de situatie in nauw contact met de lidstaten blijven volgen. We zijn klaar om verder te gaan, waar actie nodig is.”

Sinds het begin van de crisis heeft de Commissie de volgende maatregelen genomen ter ondersteuning van de agrovoedingssector:

– Verlenging van de deadline voor aanvragen voor GLB-betaling: de nieuwe deadline voor aanvragen wordt nu 15 juni 2020 in plaats van 15 mei, waardoor boeren meer flexibiliteit krijgen om hun gegevens in te vullen in deze moeilijke en ongeëvenaarde tijden. De verlenging is al medegedeeld aan Italië en de Commissie werkt aan de juridische stappen om deze voor iedereen ten uitvoer te brengen

– Verhoogde staatssteun: in het kader van het onlangs aangenomen tijdelijke kader voor staatssteun kunnen landbouwers gebruik maken van een maximale steun van € 100.000 per boerderij en voedselverwerking en marketingbedrijven maximaal € 800.000. Dit bedrag kan worden aangevuld, een soort nationale steun die specifiek is voor de landbouwsector en die zonder voorafgaande goedkeuring van de Commissie kan worden verleend. Onlangs is het plafond van deze steun verhoogd tot € 20.000 (en hoger) en tot € 25.000 in specifieke gevallen. Dit betekent dat de totale nationale steun die kan worden verleend – in het tijdelijke kader – is 120.000 euro (of 125.000 euro).

– Continue stroom van voedingsproducten in de hele EU: de Commissie werkt nauw samen met de lidstaten om te zorgen voor een functionerende interne markt voor goederen door het creëren van “groene rijstroken”. Deze groene rijstroken zijn gebaseerd op aangewezen belangrijke grensdoorlaatposten en grenscontroles die niet langer duren dan 15 minuten. Passage wordt nu verleend voor alle goederen, inclusief agrofoodproducten.

– Voor meer informatie, zie de links in het officiële persbericht.
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_531

Please follow and like us:
RSS