Corona-virus: Fedecom update

Beste ondernemer en lid van Fedecom,

In aansluiting op ons bericht van afgelopen vrijdag wil Fedecom u met dit bericht een hart onder de riem steken in deze onzekere tijden waarin we met z’n allen verdere verspreiding van het corona-virus proberen tegen te gaan. (In deze brief hebben we bewust links naar (overheids)websites opgenomen, omdat de regelgeving soms per uur verandert.)

Het corona virus slaat ongenadig hard toe in Nederland en de verdere wereld. Het is nu zaak om als mens en uiteraard ook als ondernemer de rust te bewaren en hier gecontroleerd mee om te gaan. We moeten allemaal onze voorzorgsmaatregelen nemen en daarbij ontvangen we reacties van onze leden die getuigen van nuchterheid en dadendrang om de virus-bedreiging het hoofd te bieden.

Onze branches behoren grotendeels tot een cruciale beroepsgroep. De mechanisatiebedrijven en het intern transport zijn betrokken bij de voedselketen en logistieke dienstverlening in brede zin. Bovendien staat het groeiseizoen voor de deur en zijn werkplaatsen vaak goed gevuld met onderhoudswerkzaamheden.

Bij alles staat de gezondheid van de medemens voorop, zowel van de klant als van de medewerker als van de burger. Er wordt heel veel van u gevraagd om de voorzorgsmaatregelen tegen verspreiding van het virus te nemen en tegelijkertijd het bedrijf draaiende te houden. Er zijn veel vragen en zaken te regelen. Gelukkig heeft het Kabinet een duidelijk pakket van ondersteunende maatregelen genomen, waarbij ook voor het MKB passende maatregelen zijn opgenomen, waaronder de werktijdverkorting. Ondernemers weten wat het is om keihard te werken om het hoofd boven water te houden. Via de Metaalunie en MKB-Nederland zullen wij er in de lobby alles aan doen om voor bedrijven in de branche op te komen. Het is mogelijk dat er nog meer aanscherpingen in de maatregelen komen, volgt u daarvoor het nieuws en de berichtgeving vanuit het RIVM. Zo nodig komt Metaalunie/Fedecom met nadere informatie.

Gezondheid staat voor ons voorop! Zie hiervoor ook de tips van veilig werken van het RIVM. Daarom werkt Fedecom (en de Metaalunie) nu op kantoor met een beperkte bezetting en werkt een groot deel van onze medewerkers van huis uit. Zo proberen we bereikbaar te blijven en onze dienstverlening zo goed mogelijk te waarborgen. Groepsbijeenkomsten of evenementen stellen we uit tot 6 april. Voor actuele informatie verwijzen wij naar Metaalunie.nl/coronavirus. Voor specifieke vragen kunt u de gebruikelijke Fedecom kanalen benutten per telefoon (030-6049111) en mail (secretariaat@fedecom.nl).

Tot slot wensen wij u veel sterkte en wijsheid, maar vooral gezondheid toe de komende periode. Overeind blijven als mens en bedrijf is wat wij u van harte toewensen. Laten we deze onzekere tijd met onze nuchterheid, flexibiliteit en ondernemersdrang omkijkend naar elkaar doorstaan.

Met vriendelijke groeten,

Erwin Ros, voorzitter
Gerard Heerink, directeur

Please follow and like us:
RSS