Fedecom update corona-enquete| 20 april 2020

Geacht lid van Fedecom,

Hierbij een update van Fedecom inzake corona. Deze Nieuwsbrief staat geheel in het teken van de uitkomsten van de enquête die Fedecom rond Pasen onder haar leden heeft gehouden. De meest opvallende resultaten lopen we in deze Nieuwsbrief langs. Er hebben 345 leden (ruim 35% van de aangesloten leden) gereageerd op de digitale vragenlijst. Fedecom is erg blij met deze grote respons van de leden.

De belangrijkste conclusie is dat de bedrijven nu nog relatief beperkt getroffen zijn, maar in en na de zomer een sterke daling van omzet en orders verwachten. Hoewel de traditionele piek van werkzaamheden in het voorjaar de gevolgen van corona in de branche op dit moment nog verzachten, wordt een flinke aderlating verderop in het jaar verwacht.

Aantal bedrijven dat problemen ondervindt gaat groeien!

Ruim 75% van de bedrijven zegt tot nog toe beperkte effecten te ondervinden van de coronacrisis. Daarentegen geeft bijna een kwart van de deelnemers aan dat zij nu al veel tot heel veel gevolgen ondervindt. Dit aantal verdubbelt de komende maanden, waardoor de helft van de bedrijven veel tot zeer veel problemen verwacht. Voor 62% van de respondenten is de omzetontwikkeling en orderpositie tot op dit moment nog niet sterk beïnvloed. Daar staat tegenover dat 38% van de bedrijven nu al wel een omzetdaling van meer dan 10% ondervindt. Voor de komende weken en maanden verwacht meer dan driekwart van de bedrijven een verdere afname van de orderportefeuille met meer dan 20%. Met name fabrikanten en importeurs in de branche worden nu al hard geraakt in de omzet; van hen geeft 45% resp. 50% aan meer dan 10% van de omzet in de afgelopen weken te zijn kwijtgeraakt. Meerdere ondernemers geven aan dat zij de grootste problemen verwachten in en na de zomer. Dan is de traditionele piek vanwege de voorjaarswerkzaamheden afgerond en dreigt de orderportefeuille op te drogen.

Orderportefeuille duikelt naar beneden!

De afnemende orderportefeuille is de grootste zorg van de deelnemende bedrijven; 78% van de bedrijven verwacht dat de orders gaan afnemen met meer dan 10%. Daarenboven verwacht 46% een orderafname van meer dan 20%. Ook hier verwachten importeurs en fabrikanten een grotere orderafname dan de dealers. Door 41% van de ondernemers wordt als tweede grote zorg gezien de uitblijvende bereidheid van de klant zaken te doen. Hier zien we waarschijnlijk mede een effect terug van stapeling van onzekerheid in het overheidsbeleid op het vlak van stikstof, PFAS en klimaatregels. Op de derde plaats wordt de beschikbaarheid van onderdelen, componenten en machines genoemd. Het aandeel ondernemers dat dit als grootste zorg ziet is 40%. Een ander probleem dat van belang wordt geacht is de ziekte onder het personeel. Een deel van de respondenten (circa 20%) geeft aan geen problemen te verwachten.

 

 

Welke maatregelen zijn en worden er genomen

De mechanisatiebedrijven zitten niet stil en hebben afgelopen weken maatregelen genomen om de effecten in te perken. De belangrijkste is het kantoorpersoneel en vertegenwoordigers vanuit huis laten werken (36%), alsmede de afbouw van de flexibele schil (18%); werktijdverkorting en meer-ploegen-diensten zijn door 16% als maatregelen genomen. Voor de komende maanden wil men verdere werktijdverkorting (31%) en (tijdelijke) afbouw van de productie (18%) als aanvullende maatregelen nemen. Een (tijdelijke) bedrijfssluiting wordt overwegend niet als realistische optie gezien.

De regeling compensatie vanwege omzetverlies (NOW), bankkrediet (tegen acceptabele voorwaarden) en uitstel van belastingbetaling worden gezien als steunmaatregelen waar veel bedrijven gebruik van denken te moeten maken; 45% denkt aan het aanvragen van extra krediet en 48% denkt gebruik te maken van uitstel van belastingbetaling. Ook loonkostenbeperking (27%) en flexibele arbeidsinzet (29%) ziet een groot deel van de respondenten als een bijdrage aan de oplossing van de crisis.

 

 

Fedecom gebruikt de enquêteresultaten om de eigen branche, de politiek en andere betrokken partijen inzicht te geven in de economische gevolgen van het coronavirus en de noodzakelijke maatregelen te onderbouwen.

Voor nadere vragen kunt u zich wenden tot het secretariaat van Fedecom (secretariaat@fedecom.nl of 030-6049111).

Indien nodig komt Fedecom snel met een nieuwe update Nieuwsbrief als het kabinet nieuwe corona-maatregelen bekendmaakt die vanaf 28 april a.s. gaan gelden.

Met vriendelijke groeten
Gerard Heerink, directeur

 

 

Please follow and like us:
RSS