Corona- virus: Fedecom update | 13 mei 2020

Beste ondernemer en lid van Fedecom, 

Hierbij een Fedecom Corona update. In deze brief staan links naar websites. Dat doen we bewust, omdat de informatie en de regelgeving voortdurend kan veranderen. De groei van de besmettingen is wereldwijd en in Nederland flink afgezwakt, maar toch blijft het zeer noodzakelijk om alert en voorzichtig om te gaan met de virus-dreiging.

De corona-maatregelen zijn gelukkig een volgende, iets soepelere fase ingegaan. De genomen (voorzorgs)maatregelen, zoals 1,5 meter (fysieke) afstand bewaren en niet in groepen bijeenkomen, hebben tot een voorzichtige vooruitgang geleid. Ons advies bij de uitvoering van werkzaamheden blijft om de voorzorgsmaatregelen van het RIVM strikt op te volgen en de klant altijd vooraf te informeren. Hoewel niet verplicht door de overheid heeft Fedecom met BMWT en RAI vereniging de taak op zich genomen om in samenspraak een checklist veilig werken op te stellen. Dit is op maat gemaakt voor de branche en sluit naadloos aan op de handreiking die Metaalunie en FME hebben opgesteld. Het is eigenlijk een “sectorprotocol” en voor iedereen gratis beschikbaar. Fedecom kiest bewust voor een checklist op hoog niveau, zonder veel dwingende voorschriften en bijlages. Zo heeft elke ondernemer de vrijheid om de verschillende handvatten goed toe te passen in de eigen onderneming. Ons advies is om de checklist met de medewerkers goed door te lopen en de checklist via Apps, Twitter, Facebook en eigen websites en posters kenbaar te maken voor bezoekers en medewerkers. Nu veiligheidsvoorschriften in acht nemen levert de branche goodwill en een betere positie op bij de bestrijding van de crisis. De checklist wordt opgevolgd met praktische hulpmiddelen zoals posters en pictogram-stickers die u binnenkort kunt bestellen via de website.

Zoals de Fedecom-enquête heeft duidelijk gemaakt, zal corona m.n. effect hebben op de bedrijven in de tweede helft van het jaar en zal sterk afhangen van de impact op de bedrijven van de afnemers. Te verwachten is een wezenlijke invloed op de omzet en orders verderop in het jaar en zullen bedrijven in de branche ook inschrijven op de ondersteunende maatregelen, waaronder de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. Fedecom maakt zich hard voor maatregelen die de loonkosten beperken en de inzet van arbeidskracht flexibel maken. Fedecom probeert leden ten dienste te staan met een praktisch actieplan, waarin naast de checklist voor veilig werken ook tips en trics worden verstrekt om kosten te vermijden en waarbij de continuïteit voor de korte termijn voorop staat. Ook wordt binnenkort een Quick Scan aangeboden hoe uw bedrijf de coronacrisis kan omzetten naar een bedrijfsaanpak voor de toekomst: COntinu Bouwen aan Rendabele Aanpak (COBRA).

De werkzaamheden in de branche en de activiteiten van Fedecom lopen zo goed als mogelijk door. Constructie, reparatie, onderhoud en keuringen ondervinden beperkte invloed; de verkoop en handel van machines is ernstig teruggevallen en begint sinds kort weer een klein beetje te lopen. De lobby-dossiers, zoals kentekenen, stikstof-maatregelen en gewasbescherming lopen vertraging op. Helaas heeft Fedecom de beurs AgroTechniek Holland die gepland was in september moeten verplaatsen. Grotere groepsbijeenkomsten of evenementen kunnen in ieder geval tot 1 september a.s. niet plaatsvinden. Als u overweegt in te schrijven voor evenementen en beurzen later in het jaar, adviseren wij u de voorwaarden en annuleringsregels van die evenementen goed door te nemen. In veel gevallen kunt u uw geld niet terugontvangen bij afgelasting of opschorting, tenzij u strikte afspraken schriftelijk hebt vastgelegd. Bij twijfel kunt u de hulp van Fedecom en/of Metaalunie inroepen. Binnenkort zal Fedecom in samenwerking met de Europese dealerorganisatie CLIMMAR een vervolg-enquête onder de ledengroep-dealers houden. Volg dus uw mail.

Voor actuele informatie en vragen over de ondersteunende maatregelen verwijzen wij naar Metaalunie.nl/corona. Voor specifieke vragen kunt u de gebruikelijke Fedecom kanalen benutten per telefoon (030-6049111) en mail (secretariaat@fedecom.nl). Als u behoefte hebt om te sparren met een derde buiten uw bedrijf hoe het beste om te gaan met de omstandigheden, kunt u ook contact opnemen met afdelingsbestuursleden van Fedecom.

Overeind blijven als mens en bedrijf met nuchterheid, flexibiliteit en ondernemerszin, dat wensen wij u van harte toe.

Met vriendelijke groeten,
Erwin Ros, voorzitter
Gerard Heerink, directeur

Please follow and like us:
RSS