Corona- virus: Fedecom update | 4 juni 2020

Beste ondernemer en lid van Fedecom, 

Hierbij een Fedecom Corona update. Zoals u inmiddels gewend bent staan er links in naar diverse websites. Dat doen we bewust, omdat de informatie en de regelgeving voortdurend kan veranderen. De besmettingen lijken onder controle, maar toch blijft het zeer noodzakelijk om alert en voorzichtig om te gaan met de virusdreiging.

De corona-maatregelen zijn gelukkig soepeler geworden. De genomen (voorzorgs)maatregelen, zoals 1,5 meter (fysieke) afstand bewaren en niet in grotere groepen bijeenkomen, hebben tot een vooruitgang geleid. Ons advies bij de uitvoering van werkzaamheden blijft om de voorzorgsmaatregelen van het RIVM strikt op te volgen en de klant altijd vooraf te informeren. Fedecom heeft een checklist veilig werken opgesteld. Deze is op maat gemaakt voor de branche en sluit naadloos aan op de handreiking die Metaalunie en FME hebben opgesteld. Het is eigenlijk een “sectorprotocol” en voor iedereen gratis beschikbaar. Fedecom kiest bewust voor een checklist op hoofdlijnen, zonder veel dwingende voorschriften en bijlages. Zo heeft elke ondernemer de vrijheid om de verschillende handvatten goed toe te passen in de eigen onderneming. Ons advies is om de checklist met de medewerkers goed door te lopen en de checklist via Apps, Twitter, Facebook en eigen websites en posters kenbaar te maken aan bezoekers en medewerkers. De checklist met praktische hulpmiddelen zoals posters en pictogram-stickers zijn verkrijgbaar, zie hiervoor deze website.

Zoals de Fedecom-enquête heeft duidelijk gemaakt, zal corona m.n. effect hebben op de bedrijven in de tweede helft van het jaar. Opvallend is dat de dealers bij de tweede enquête in mei iets minder pessimistisch zijn dan bij de eerste ronde. De resultaten zullen we weldra op de site publiceren. Binnenkort zullen we ook onder fabrikanten en importeurs een tweede enquête houden. Te verwachten is een wezenlijke invloed op de omzet en orders verderop in het jaar. Bedrijven in de branche zullen ook inschrijven op de ondersteunende maatregelen, waaronder de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud die gelukkig praktischer is gemaakt en ook ruimte geeft voor seizoensinvloeden en compensatie van vaste lasten. Fedecom probeert leden ten dienste te staan met een praktisch actieplan, waarin naast de checklist voor veilig werken ook tips worden verstrekt om kosten te vermijden en waarbij de continuïteit voor de korte termijn voorop staat. Fedecom nodigt u uit deel te nemen aan het Webinar (informatiebijeenkomst via smartphone, laptop of tablet) “Veilig en verstandig doorgaan”, woensdag 10 juni 16.00 uur (tot ca. 17.00 uur). Aandacht voor de enquêteresultaten, de Quick Scan -hoe uw bedrijf de coronacrisis kan omzetten naar een bedrijfsaanpak voor de toekomst- en hoe u kunt werken met Checklist Veilig werken. Meld u hier direct aan; er is voor deze Webinar een beperkt aantal plaatsen vrij.

De werkzaamheden in de branche en de activiteiten van Fedecom lopen zo goed als mogelijk door. Constructie, reparatie, onderhoud en keuringen ondervinden beperkte invloed; de verkoop en handel van machines is flink teruggevallen en begint sinds kort weer een klein beetje te lopen. Een heuglijk bericht voor de branche is natuurlijk de instemming van de Eerste Kamer met de invoering van het kenteken voor landbouwvoertuigen. Zo snel er meer bekend is over de invoeringsdatum komen we erop terug. De overige lobby-dossiers, zoals stikstof-maatregelen en gewasbescherming lopen vertraging op. Heel hard wordt gewerkt aan een alternatief voor de Vakbeurs AgroTechniek Holland die in september helaas geen doorgang kan vinden. Informatie volgt binnenkort. Als u overweegt in te schrijven voor evenementen en beurzen later in het jaar, adviseren wij u de voorwaarden en annuleringsregels van die evenementen goed door te nemen. In veel gevallen kunt u uw geld niet terugontvangen bij afgelasting of opschorting, tenzij u strikte afspraken schriftelijk hebt vastgelegd. Bij twijfel kunt u de hulp van Fedecom en/of Metaalunie inroepen.

Voor actuele informatie en vragen over de ondersteunende maatregelen verwijzen wij naar Metaalunie.nl/corona. Voor specifieke vragen kunt u de gebruikelijke Fedecom kanalen benutten per telefoon (030-6049111) en mail (secretariaat@fedecom.nl). Als u behoefte hebt om te sparren met een derde buiten uw bedrijf hoe het beste om te gaan met de omstandigheden, kunt u ook contact opnemen met afdelingsbestuursleden van Fedecom.

Veilig en verstandig doorgaan in goede gezondheid, dat wensen wij u van harte toe.

Met vriendelijke groeten,
Erwin Ros, voorzitter
Gerard Heerink, directeur

Please follow and like us:
RSS