Corona- virus: Fedecom update | 23 juni 2020

Beste ondernemer en lid van Fedecom, 

Hierbij een update van de Fedecom corona nieuwsbrief. Zoals u inmiddels gewend bent staan er links in naar diverse websites. Dat doen we bewust, omdat de informatie en de regelgeving voortdurend kan veranderen. Na ruim 3 maanden corona-crisis blijkt het ‘nieuwe normaal’ maar lastig in de dagelijkse praktijk te brengen. De besmettingen lijken onder controle, maar toch blijft het zeer noodzakelijk om alert te zijn om een tweede golf te voorkomen.

Het advies bij de uitvoering van werkzaamheden van Fedecom is en blijft om de voorzorgsmaatregelen van het RIVM op te volgen en de klant altijd vooraf te informeren. De checklist samen veilig doorwerken van Fedecom is een hulpmiddel voor u om in het bedrijf zorgvuldig te handelen zonder veel dwingende voorschriften en bijlages. Zo heeft elke ondernemer de vrijheid om de verschillende handvatten goed toe te passen in de eigen onderneming. Via onze website zijn de checklist en een duidelijke informatieposter voor de toegangsdeur van uw bedrijf en verdere praktische hulpmiddelen zoals posters en pictogram-stickers verkrijgbaar.

De resultaten van de tweede enquête eind mei/begin juni maken duidelijk dat leden van Fedecom betwijfelen of de impact van corona voldoende kan worden opgevangen. De helft van de respondenten is onzeker of men het zonder ondersteuning wel zal redden; 33% van de ondervraagden zegt op of onder de grens te zitten van voldoende eigen vermogen om de effecten op te vangen. De grootste impact hebben de corona-maatregelen op de verkoop van (gebruikte) machines; 42% van de ondervraagden verwacht de komende 3 maanden een omzetdaling van meer dan 10%. De fabrikanten/importeurs verwachten een iets grotere daling dan de dealers. Dealers vangen volgens de onderzoeksresultaten de terugvallende verkoop vaak nog enigszins op met onderhouds-, reparatie- en service-activiteiten; de drukke voorjaarswerkzaamheden en de droogte hebben daarbij geholpen. Overigens ondervindt 14% van de enquête-deelnemers geen krimp, maar omzetgroei; deze zijn vooral te vinden in de segmenten groen- en tuinbouwtechniek.

Op basis van een projectie van deze enquête zou de geschatte omzetdaling in de branche in de tweede helft 2020 8 tot 10 procent bedragen en over het hele jaar ca. 5 procent. Overigens is in de branche de algemene opinie dat de daadwerkelijke effecten voor de bedrijven evenzeer afhangen van de ontwikkelingen op internationale markten van landbouwproducten, het uitblijven van duidelijke regelgeving voor de agrosector en de droogte. De impact van corona is groot, maar iets minder groot dan op basis van de eerste enquête in april werd verwacht.

Op woensdag 10 juni heeft een succesvolle test van de Fedecom Webinar ‘Veilig en verstandig doorgaan’ plaatsgevonden. De bedoeling is dit kanaal de komende periode vaker in te zetten voor onderwerpen die een informerend karakter hebben, bijvoorbeeld rond de aankomende wijzigingen van de Verkeerswet, de ontwikkelingen met leerlingen en stagiaires, VA-Keur, veiligheid, etc.

Fedecom heeft de samenwerkingsovereenkomst met Aeres Tech, centrum voor opleidingen en trainingen mobiele techniek in Ede, vernieuwd. M.n. de vernieuwing en innovatie in het technisch onderwijs krijgt hiermee een stevige impuls. Er zijn al grote stappen met Tim (Tech in motion) om de afstemming tussen de opleidingen en trainingen van VMBO’s, ROC’s en Aeres Tech te stroomlijnen. De instroom van jong talent neemt jaarlijks met 2-3% toe waardoor ook de aanvoer en kwaliteiten van monteurs en technici in de branche beter geborgd is.

Fedecom gaat geleidelijk aan weer over naar de gebruikelijke Nieuwsbrief-communicatie. Voor actuele informatie en vragen over de ondersteunende maatregelen verwijzen wij naar Metaalunie.nl/corona. Voor specifieke vragen kunt u de gebruikelijke Fedecom kanalen benutten per telefoon (030-6049111) en mail (secretariaat@fedecom.nl). Als u behoefte hebt om te sparren met een derde buiten uw bedrijf hoe het beste om te gaan met de omstandigheden, kunt u ook contact opnemen met afdelingsbestuursleden van Fedecom.

Wij wensen u gezondheid en ondernemerszin toe.

Met vriendelijke groeten,
Erwin Ros, voorzitter
Gerard Heerink, directeur

Please follow and like us:
RSS