Corona- virus: Fedecom update | 3 april 2020

Beste ondernemer en lid van Fedecom,

Langs deze weg geeft Fedecom u een update van de actuele ontwikkelingen rondom de verspreiding van Corona. In deze brief hebben we bewust links naar (overheids)websites opgenomen, omdat de regelgeving soms per uur verandert.

Hoewel we allemaal onze voorzorgsmaatregelen hebben genomen en (fysieke) afstand tot elkaar bewaren, blijft het zeer noodzakelijk zeer alert en voorzichtig om te gaan met de virus-bedreiging. De maatregelen van de regering blijven onverkort van kracht tot 28 april a.s. Dat trekt een zware wissel op iedereen en ook op onze branche, die tot de cruciale beroepsgroep van de voedselketen behoort. Daar zijn veel vragen over van leden, m.n. in hoeverre de werkzaamheden in productie, onderhoud en levering van machines daarmee voldoende veiliggesteld zijn. De werkzaamheden kunnen doorgaan met in acht neming van de voorzorgsmaatregelen van het RIVM. Ons advies is om die strikt op te volgen en de klant altijd vooraf te informeren. Het belang van het behoren tot cruciale beroepsgroep geeft uw medewerkers mogelijkheden om gebruik te maken van kinderopvang en voor u als ondernemer biedt het zekerheid aan banken en leveranciers. Op dit punt merken we op dat in de ons omringende landen de maatregelen zwaarder zijn vanwege een totale lockdown. In Nederland kennen we gelukkig niet zo’n lockdown situatie, maar leiden de genomen maatregelen uiteraard tot vermindering van sociaal verkeer en economische bedrijfsactiviteiten en tot grote zorgen over de bedrijfsvoering.

Om de bedrijven draaiende te houden is heel wat nodig, daarom zijn er ondersteunende maatregelen ter overbrugging van deze Corona-periode genomen. Hieronder valt de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud die op 31 maart jl. bekend is gemaakt en loonkosten voor 90% compenseert indien de omzet met minimaal 20% daalt. Via de Metaalunie en MKB-Nederland is er in de lobby keihard gewerkt om de regeling zo praktisch mogelijk te houden. Daarnaast is uitstel van belastingbetaling mogelijk is en kunnen de bankentegemoet komen in de kredietvoorziening. Mocht u werkzaamheden uitvoeren in Duitsland of België dan zijn specifieke voorwaarden van toepassing. Aarzel bij vragen over de mogelijkheden van deze maatregel niet om aan te kloppen (mailen en/of bellen) bij Fedecom en Metaalunie. Fedecom maakt zich hard voor maatregelen die de loonkosten beperken en de inzet van arbeidskracht flexibel maken. Daarnaast blijven we in Europees verband hameren op het openhouden van de grenzen voor de broodnodige componenten, onderdelen en machines. Ook ondersteunt Fedecom de maatregelen onderwijs voor bedrijven en medewerkers via het OOM. Er zullen wellicht nog meer maatregelen volgen. Zo nodig komt Metaalunie/Fedecom met nadere informatie. Om inzicht te hebben waar onze leden vooral problemen mee hebben en waar wij u mee van dienst kunnen zijn, zult u de komende dagen een enquête van Fedecom ontvangen. We bevelen u zeer aan deze in te vullen.

De maatregelen blijven van kracht tot 28 april a.s. en een verlenging wordt eerder verwacht dan een versoepeling. Groepsbijeenkomsten of evenementen stellen we uit tot 1 juni. Houd de berichtgeving goed in de gaten. Voor actuele informatie en vragen over de ondersteunende maatregelen verwijzen wij naar Metaalunie.nl/corona. Voor specifieke vragen kunt u de gebruikelijke Fedecom kanalen benutten per telefoon (030-6049111) en mail (secretariaat@fedecom.nl).

Overeind blijven als mens en bedrijf met nuchterheid, flexibiliteit en ondernemerszin, dat wensen wij u van harte toe.

Met vriendelijke groeten,

Erwin Ros, voorzitter
Gerard Heerink, directeur

Please follow and like us:
RSS