Corona- virus: Fedecom update | 10 april 2020

Beste ondernemer en lid van Fedecom,

Hierbij een nieuwe Fedecom Corona update. In deze brief staan wederom veel links naar (overheids) websites. Dat doen we bewust, omdat de informatie en de regelgeving voortdurend kan veranderen.

De genomen (voorzorgs)maatregelen, zoals 1,5 meter (fysieke) afstand bewaren en niet in groepen bijeenkomen, lijken hun eerste voorzichtige vruchten af te werpen. Toch blijft het zeer noodzakelijk om alert en voorzichtig om te gaan met de virus-dreiging. De maatregelen van de regering blijven onverkort van kracht tot 28 april a.s. Heel voorzichtig wordt er ook nagedacht hoe de maatregelen stap voor stap versoepeld kunnen worden. Echter er is nog geen zicht op wanneer dat gaat gebeuren. We moeten er rekening mee houden dat beperkende maatregelen nog een aantal maanden kunnen gaan duren. Ons advies bij de uitvoering van werkzaamheden blijft om de voorzorgsmaatregelen van het RIVM strikt op te volgen en de klant altijd vooraf te informeren.

Er wordt door de bedrijven in ons land massaal ingeschreven op de ondersteunende maatregelen, waaronder de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. De bedrijven in onze branche verwachten dat de Corona-effecten later in het jaar meer en zwaarder gevoeld worden dan momenteel in de periode van voorjaarswerkzaamheden op het land. Fedecom maakt zich hard voor maatregelen die de loonkosten beperken en de inzet van arbeidskracht flexibel maken, zoals bijvoorbeeld opschorting van de CAO-stijging per 1 juli a.s. Fedecom vraagt voorts aandacht voor het openhouden van de Duitse grens en duidelijke informatie daarover. Ook de stokkende aanvoer van machines, componenten en onderdelen blijft zorgelijk. Daarom hamert Fedecom in Den Haag en in Brussel op het openhouden van de grenzen voor de broodnodige componenten, onderdelen en machines

De activiteiten van Fedecom lopen door. Machineveiligheidskeuringen onder VA-keur vinden voor een belangrijk deel gewoon plaats, lobby-dossiers (zoals kentekenen, stikstof-maatregelen en gewasbescherming) lopen met enige vertraging wel door. Hoewel september nog ver weg lijkt, weegt het bestuur af of de beurs AgroTechniek Holland dit jaar doorgang kan vinden of wellicht verplaatst moet worden. Groepsbijeenkomsten of evenementen kunnen in ieder geval tot 1 juni a.s. niet plaatsvinden. Vergaderingen van (afdelings)besturen gaan momenteel per telefoon of video. We bereiden webinars voor leden voor over de actuele onderwerpen. Wij roepen u op, voor zover u dat nog niet gedaan hebt, om de afgelopen week toegezonden extra Fedecom Barometer enquĂȘte over de effecten van Corona te beantwoorden, zodat wij nog beter met uw vragen en problemen rekening kunnen houden.

Blijf de berichtgeving goed in de gaten houden. Voor actuele informatie en vragen over de ondersteunende maatregelen verwijzen wij naar Metaalunie.nl/corona. Voor specifieke vragen kunt u de gebruikelijke Fedecom kanalen benutten per telefoon (030-6049111) en mail (secretariaat@fedecom.nl). Als u behoefte hebt om te sparren met een derde buiten uw bedrijf hoe het beste om te gaan met de omstandigheden, kunt u ook contact opnemen met afdelingsbestuursleden van Fedecom.

Wij wensen u gezondheid, wijsheid en, ondanks de Corona-perikelen, fijne Paasdagen toe.

Overeind blijven als mens en bedrijf met nuchterheid, flexibiliteit en ondernemerszin, dat wensen wij u van harte toe.

Met vriendelijke groeten,

Erwin Ros, voorzitter
Gerard Heerink, directeur

Please follow and like us:
RSS